Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 18.205.109.152 
 
 JAVA SCRIPT / PRZEGLĄDARKA OPERA
Szukaj:  
Pon, 06.07.2020r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Przeglądarka Opera
 

Przeglądarka Opera w pełni obsługuje ECMAScript 2 i ECMAScript 3. Są plany, aby poziom 2 DOM był także w pełni obsługiwany.
W praktyce Opera obsługuje JavaScript 1.4 z małymi wyjątkami oraz JScript.
Właściwości JScript są jedynie obsługiwane w przypadku, gdy użytkownik ustawi przeglądarkę jako Internet Explorer. W tym celu należy z menu "File" wybrać "Preferences", następnie z listy znajdującej się z lewej strony wybrać "Connections" i w polu "Browser identification" wybrać "Identify as MSIE 5.0".
Więcej informacji można znaleźć na stronie firmowej Opery (wersja anglojęzyczna).

Obiekt Button

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript   x x  

Obiekt Checkbox

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
checked Javascript - x x  
defaultChecked Javascript - x x  
value Javascript - x x  

Obiekt Document

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
alinkColor Javascript - - -  
anchors[] Javascript x x x  
applets[] Javascript x x x  
bgColor Javascript - - -  
body Javascript x x x  
cookie Javascript x x x  
domain Javascript x x x  
embeds[] Javascript - x x  
fgColor Javascript - - -  
forms[] Javascript x x x  
images[] Javascript x x x  
lastModified Javascript x x x  
linkColor Javascript - - -  
links[] Javascript x x x  
location Javascript x x x  
plugins[] Javascript - - -  
referrer Javascript x x x  
title Javascript x x x  
URL Javascript x x x  
vlinkColor Javascript - - -  
all JScript x x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
clear() Javascript - x x  
close() Javascript x x x  
open() Javascript x x x  
write() Javascript x x x  
writeln() Javascript x x x  

Obiekt event

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
altKey Javascript - x x  
cancelBubble Javascript x x x  
clientX Javascript x x x  
clientY Javascript x x x  
ctrlKey Javascript - x x  
currentTarget Javascript x x x  
data Javascript - - -  
height Javascript - - -  
modifiers Javascript - - -  
pageX Javascript - - -  
pageY Javascript - - -  
screenX Javascript x x x  
screenY Javascript x x x  
shiftKey Javascript - x x  
target Javascript x x x  
type Javascript - x x  
which Javascript x x x  
srcElement JScript - x x  
keyCode JScript x x x  
X JScript x x x  
Y JScript x x x  
offsetX JScript x x x  
offsetY JScript x x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
preventDefault() Javascript x x x  
stopPropagation() Javascript x x x  

Obiekt FileUpload

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript - x x  

Obiekt Form

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
action Javascript - x x  
elements[] Javascript - x x  
elements.length Javascript - x x  
encoding Javascript - x x  
length Javascript - x x  
method Javascript - x x  
name Javascript - x x  
target Javascript - x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
reset() Javascript - x x  
submit() Javascript - x x  

Obiekt Hidden

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript - x x  

Obiekt History

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
length Javascript - x x  
next Javascript - x x  
previous Javascript - x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
back() Javascript - x x  
forward() Javascript - x x  
go() Javascript - x x  

Kolekcje HTML

Zwracane przez wszystkie metody, które zwracają listę elementów np. document.links

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
length Javascript x x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
item() Javascript x x x  
namedItem() Javascript x x x  

Elementy HTML

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
offsetParent Javascript - x x  
offsetLeft Javascript - x x  
offsetTop Javascript - x x  
tagName Javascript - x x  
parentNode Javascript x x x  
style Javascript x x x  
[atrybuty] Javascript x x x  
all[] JScript - x x  
children[] JScript - x x  
className JScript - x x  
document JScript x x x  
parentElement JScript - x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
contains() Javascript x x x  
getAttribute() Javascript - x x  
getElementsByTagName() Javascript x x x  
setAttribute() Javascript - x x  
setAttributeNode() Javascript - x x  

Obiekt Image

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
border Javascript - x x  
height Javascript - x x  
hspace Javascript - - -  
lowsrc Javascript - x x  
name Javascript - x x  
src Javascript - x x  
vspace Javascript - - -  
width Javascript - x x  

Obiekt Input

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
checked Javascript - x x  
defaultChecked Javascript - x x  
defaultValue Javascript - x x  
form Javascript - x x  
length Javascript - x x  
name Javascript - x x  
options[] Javascript - x x  
selectedIndex Javascript - x x  
type Javascript - x x  
value Javascript - x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
blur() Javascript - x x  
click() Javascript - x x  
focus() Javascript - x x  
select() Javascript - x x  

Obiekt Link

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
hash Javascript - x x  
host Javascript - x x  
hostname Javascript - x x  
href Javascript - x x  
pathname Javascript - x x  
port Javascript - x x  
protocol Javascript - x x  
search Javascript - x x  
target Javascript - x x  
text Javascript - x x  

Obiekt Location

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
hash Javascript x x x  
host Javascript x x x  
hostname Javascript x x x  
href Javascript x x x  
pathname Javascript x x x  
port Javascript x x x  
protocol Javascript x x x  
search Javascript x x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
reload() Javascript x x x  
replace() Javascript x x x  

Obiekt Navigator

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
appCodeName Javascript x x x  
appName Javascript x x x  
appVersion Javascript x x x  
language Javascript x x x  
mimeTypes[] Javascript x x x  
platform Javascript x x x  
plugins Javascript x x x  
userAgent Javascript x x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
javaEnabled() Javascript x x x  
taintEnabled() Javascript x x x  

Obiekt Opera

zależne od platformy

Obiekt Option

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
defaultSelected Javascript - x x  
index Javascript - x x  
selected Javascript - x x  
text Javascript - x x  
value Javascript - x x  

Obiekt Password

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript - x x  

Obiekt Radio

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
checked Javascript - x x  
defaultChecked Javascript - x x  
value Javascript - x x  

Obiekt Reset

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript - x x  

Obiekt Screen

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
availHeight Javascript x x x  
availWidth Javascript x x x  
colorDepth Javascript x x x  
height Javascript x x x  
pixelDepth Javascript x x x  
width Javascript x x x  

Obiekt Select

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
length Javascript - x x  
options Javascript - x x  
selectedIndex Javascript - x x  
Type Javascript - x x  

Obiekt Style

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
background Javascript - - -  
backgroundColor Javascript - - -  
backgroundImage Javascript - - -  
color Javascript x x x  
top (tylko wartość w pikselach) Javascript - - -  
left (tylko wartość w pikselach) Javascript - x x  
pixelTop Javascript x x x  
pixelLeft Javascript x x x  
pixelWidth Javascript x x x  
pixelHeight Javascript x x x  
visibility Javascript x x x  
zIndex Javascript x x x  

Obiekt Text

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript - x x  

Obiekt Textarea

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
value Javascript - x x  

Obiekt Window

Nazwa właściwości Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
closed Javascript - x x  
defaultStatus Javascript x x x  
document Javascript x x x  
frames[] Javascript x x x  
history Javascript x x x  
innerHeight Javascript x x x  
innerWidth Javascript x x x  
java Javascript - - -  
location Javascript x x x  
locationbar Javascript x x x  
length Javascript x x x  
name Javascript x x x  
navigator Javascript x x x  
opener Javascript x x x  
opera Javascript x x x  
outerHeight Javascript x x x  
outerWidth Javascript x x x  
pageXOffset Javascript x x x  
pageYOffset Javascript x x x  
parent Javascript x x x  
screen Javascript x x x  
self Javascript x x x  
status Javascript x x x  
top Javascript x x x  
window Javascript x x x  
[nazwa ramki] Javascript x x x  
[nazwa formularza lub bitmapy] Javascript x x x  
Nazwa metody Język Opera 4 Opera 5 Opera 6 Uwagi
alert() Javascript x x x  
blur() Javascript x x x  
clearInterval() Javascript x x x  
clearTimeout() Javascript x x x  
close() Javascript x x x  
confirm() Javascript x x x  
focus() Javascript x x x  
name() Javascript x x x  
moveBy() Javascript - x x nie działa do końca tak samo jak w pozostałych przeglądarkach
moveTo() Javascript - x x nie działa do końca tak samo jak w pozostałych przeglądarkach
open() Javascript x x x  
print() Javascript - - x  
prompt() Javascript x x x  
resizeBy Javascript - x x nie działa do końca tak samo jak w pozostałych przeglądarkach
resizeTo() Javascript x x x  
scrollBy Javascript - x x  
scrollTo() Javascript x x x  
setInterval() Javascript x x x  
setTimeout() Javascript x x x  
 
do góry ^ 
Jesteś 2623761 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2020 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test