Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 18.205.109.152 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT LOCATION
Szukaj:  
Pon, 06.07.2020r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt location
 

Obiekt location zawiera informacje o bieżącym adresie URL.

Właściwości

href łańcuch zawierający cały adres URL dokumentu
protocol łańcuch zawierający początek adresy URL wraz z pierwszym dwukropkiem; przykładową wartością może być "http:" (HyperText Transfer Protocol) lub wartość "javascript:" (określa kod JavaScript)
host łańcuch zawierający nazwę serwera, nazwę domeny, np. 'www.domena.pl'
hostname łańcuch zawierający pełną nazwę serwera łącznie z numerem portu, przykład 'www.domena.pl:80'
port łańcuch określający używany przez serwer port komunikacyjny; jeśli nie zostanie określona wartość portu, wtedy przyjmie on wartość 80; port jest numerem kanału wejściowego na serwer
pathname łańcuch zawierający część adresy URL, tj. po trzecim ukośniku, np. '~userkatalogindex.html'
hash łańcuch rozpoczynający się od '#', który określa nazwę zakotwiczenia w dokumencie; powoduje przejście do zakotwiczenia bez odświeżania dokumentu
search łańcuch rozpoczynający się znakiem '?', który określa zapytanie w adresie URL; może on wyglądać następująco: '?x=3&y=7'
 
do góry ^ 
Jesteś 2623938 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2020 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test