Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 18.205.109.152 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT DOKUMENT
Szukaj:  
Pon, 06.07.2020r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt dokument
 

Obiekt zawiera informacje o aktualnie otwartym dokumencie.

Właściwości

title łańcuch określający tytuł dokumentu; jeśli tytuł nie został zdefiniowany jego wartość jest null
location łańcuch zawierający pełny adres URL aktualnie otwartego dokumentu
lastModified łańcuch zawierający datę ostatniej modyfikacji dokumentu; jest on formatu Date; jeśli serwer nie wyśle tej informacji do klienta, JavaScript ustawia wartość na 0 (tj. 1 styczeń 1970 GMT)
referrer zawiera adres URL, spod którego wywołany został bieżący dokument
bgColor łańcuch określający kolor tła dokumentu; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #FF0000 - kolor czerwony); jest odpowiednikiem atrybutu BGCOLOR znacznika <BODY>
fgColor łańcuch określający kolor tekstu w dokumencie; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #000000 - kolor czarny); jest odpowiednikiem atrybutu TEXT znacznika <BODY>
linkColor łańcuch określający kolor odsyłaczy hipertekstowych w dokumencie; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #0000FF - kolor niebieski); jest odpowiednikiem atrybutu LINK znacznika <BODY>
vlinkColor łańcuch określający kolor odwiedzonych odsyłaczy hipertekstowych; jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #00FF00 - kolor zielony); jest odpowiednikiem atrybutu VLINK znacznika <BODY>
alinkColor łańcuch określający kolor aktywnego odsyłacza hipertekstowego (odsyłacz nad którym znajduje się aktualnie kursor myszki); jest wyrażony w postaci wartości szesnastkowej, określającej poziom intensywności kolorów RGB (np. #0000FF - kolor niebieski); jest odpowiednikiem atrybutu ALINK znacznika <BODY>
forms[] tablica zawierająca pozycję każdego formularza; przykład użycia w przypadku formularza o nazwie formularz1:
- document.forms["formularz1"]
- document.forms[0]
- document.formularz1
kolejność numeracji formularzy w tablicy jest taka sama jak kolejność ich umieszczenia w dokumencie HTML
forms.length przechowuje wartość ilości formularzy w dokumencie
links[] tablica zawierająca pozycję każdego obiektu Area (<AREA HREF=""> </AREA>) i Link (<A HREF=""> </A>), tj. odsyłaczy, w dokumencie; każdemu odsyłaczowi odpowiada jeden obiekt Area lub obiekt Link
links.length przechowuje wartość ilości odsyłaczy (obiektów Link i Area) w dokumencie
anchors[] tablica zawierająca pozycję każdego zakotwiczenia (<A NAME=""> </A>)
anchors.length przechowuje wartość ilości zakotwiczeń w dokumencie

Metody

write("łańcuch") wypisuje wyrażenie HTML (łańcuch, który może zawierać znaczniki HTML, w tym przypadku jest to łańcuch zawierający napis: łańcuch) w dokumencie w bieżącym oknie
writeln("łańcuch") działa podobnie jak write("łańcuch"), z tą jednak różnicą, że na końcu dodaje znak przejścia do następnej linii; HTML ignoruje przejście do nowej linii chyba, że znajduje się to wewnątrz znacznika <PRE> </PRE>
clear() czyści zawartość bieżącego okna
close() powoduje zamknięcie bieżącego okna
 
do góry ^ 
Jesteś 2623762 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2020 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test