Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 34.236.145.124 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT FORM
Szukaj:  
Wt, 19.03.2019r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt form
 

Pozwala użytkownikowi wprowadzić tekst i dokonać wyboru przy pomocy elementów formularza, tj. przyciski, przełączniki, pola tekstowe, listy wyboru. Odpowiada znacznikowi <FORM> w dokumencie HTML. Każdy formularz posiada osobny obiekt form.

Właściwości

name łańcuch określający nazwę formularza; odpowiada atrybutowi NAME
method łańcuch określający sposób wysyłania formularza do serwera; odpowiada atrybutowi METHOD
action łańcuch określający docelowy adres URL, pod który zostanie wysłany formularz; odpowiada atrybutowi ACTION
target łańcuch określający nazwę okna do którego zostanie przesłana odpowiedź po wypełnieniu i wysłaniu formularza; odpowiada atrybutowi TARGET
elements[indeks] tablica obiektów (elementów) formularza takich jak przyciski, przełączniki, klucze pola tekstowe, listy wyboru
length zawiera informację o ilości elementów w formularzu; można otrzymać tą samą informację wpisując: form.elements.length

Metody

submit() symuluje wciśnięcie przycisku typu submit; powoduje wysłanie formularza; nie wywołuje zdarzenia onSubmit()
reset() symuluje wciśnięcie przycisku typu reset w formularzu; ustawia wszystkie wartości elementów formularza na wartości domyślne; nie wywołuje zdarzenia onReset()

Obsługa zdarzeń

onSubmit() wykonywane w momencie wciśnięcia przycisku typu submit
onReset() wykonywane w momencie wciśnięcia przycisku typu reset
 
do góry ^ 
Jesteś 2096430 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2019 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test