Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 34.236.145.124 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT CHECKBOX
Szukaj:  
Wt, 19.03.2019r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt checkbox
 

Checkbox jest elementem formularza pozwalającym użytkownikowi jego włączenie lub wyłączenie. Jest zdefiniowany znacznikiem: <input type="checkbox">.

Właściwości

name łańcuch zawierający nazwę bieżącego elementu; jest odpowiednikiem atrybutu NAME
value łańcuch który przyjmuje wartość ON jeśli bieżący element (tj. checkbox) jest włączony i wartość OFF jeśli element jest wyłączony (niezaznaczony); odpowiada atrybutowi VALUE
checked zawiera wartość boolowską określającą stan bieżącego elementu (TRUE - włączony [zaznaczony], FALSE - wyłączony [niezaznaczony])
defaultValue określa stan początkowy bieżącego elementu (włączony/wyłączony)

Metody

click() symuluje kliknięcie myszą na bieżącym elemencie, ale nie wywołuje zdarzenia onClick
focus() uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus
blur() usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

Obsługa zdarzeń

onClick() wykonywane kiedy użytkownik kliknie na bieżącym elemencie
onFocus() wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element
onBlur() wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element
 
do góry ^ 
Jesteś 2096422 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2019 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test