Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 18.206.76.226 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT MATH
Szukaj:  
Pt, 30.07.2021r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt Math
 

Obiekt Math przechowuje wartości i funkcje matematyczne pozwalające wykonywać podstawowe operacje matematyczne.

Właściwości

LN10 stała wartość; logarytm naturalny z 10 = 2.302585...
LN2 stała wartość; logarytm naturalny z 2 = 0.693147...
PI stała wartość; liczba pi = 3.141592...
SQRT1_2 stała wartość; pierwiastek kwadratowy z 1/2 = 0.707107...
SQRT2 stała wartość; pierwiastek kwadratowy z 2 = 1.414213...

Metody

abs(x) przekazuje wartość bezwzględną x
acos(x) przekazuje arcus cosinus x
asin(x) przekazuje arcus sinus x
atan(x) przekazuje arcus tangens x
ceil(x) przekazuje najmniejszą liczbę całkowitą większą niż lub równą x
cos(x) przekazuje cosinus x
exp(x) przekazuje e (stała Eulera) podniesione do potęgi x
floor(x) przekazuje największą liczbę całkowitą mniejszą niż lub równą x
log(x) przekazuje logarytm naturalny x
max(x, y) przekazuje większą z liczb x, y
min(x, y) przekazuje mniejszą z liczb x, y
pow(x, y) przekazuje x do potęgi y
round(x) przekazuje x zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej
sin(x) przekazuje sinus x
sqrt(x) przekazuje pierwiastek kwadratowy z x
tan(x) przekazuje tangens x
 
do góry ^ 
Jesteś 3171199 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2021 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test