Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
IP: 34.237.138.69 
 
 ASP / ACTIVEX DATA OBJECT (ADO)
Szukaj:  
Sob, 28.11.2020r.
KURSY » języki - serwer » ASP » ActiveX Data Object (ADO)
 

Obiekt ActiveX Data Object (ADO) pozwala aplikacji klienckiej na dostęp oraz obróbkę danych znajdujących się na serwerze bazy danych poprzez OLE DB provider. Dużą zaletą ADO jest łatwość użycia oraz szybkość.

1. Obiekt Command

Właściwości
ActiveConnection -
CommandStream -
CommandText -
CommandTimeout -
CommandType -
Dialect -
Name -
NamedParameters -
Prepared -
State -
Metody
Cancel -
CreateParameter -
Execute -

2. Obiekt Connection

Właściwości
Attributes -
CommandTimeout -
ConnectionString -
ConnectionTimeout -
CursorLocation -
DefaultDatabase -
IsolationLevel -
Mode -
Provider -
State -
Version -
Metody
BeginTrans -
Cancel -
Close -
CommitTrans -
Execute -
Open -
OpenSchema -
RollbackTrans -
Zdarzenia
BeginTransComplete -
CommitTransComplete -
ConnectComplete -
Disconnect -
ExecuteComplete -
InfoMessage -
RollbackTransComplete -
WillConnect -
WillExecute -

3. Obiekt Recordset

Właściwości
AbsolutePage -
AbsolutePosition -
ActiveCommand -
BOF -
Bookmark -
CacheSize -
CursorLocation -
CursorType -
DataMember -
DataSource -
EditMode -
EOF -
Filter -
Index -
LockType -
MarshalOptions -
MaxRecords -
PageCount -
PageSize -
RecordCount -
Sort -
Source -
Status -
StayInSync -
Metody
AddNew -
Cancel -
CancelBatch -
CancelUpdate -
Clone -
Close -
CompareBookmarks -
Delete -
Find -
GetRows -
GetString -
Move -
MoveFirst -
MoveLast -
MoveNext -
MovePrevious -
NextRecordset -
Open -
Requery -
Resync -
Save -
Seek -
Update -
UpdateBatch -
Zdarzenia
EndOfRecordset -
FetchComplete -
FetchProgress -
FieldChangeComplete -
MoveComplete -
RecordChangeComplete -
RecordsetChangeComplete -
WillChangeField -
WillChangeRecord -
WillChangeRecordset -
WillMove -

4. Obiekt Record

Właściwości
ActiveConnection -
Mode -
ParentURL -
RecordType -
Source -
State -
Metody
Cancel -
Close -
CopyRecord -
DeleteRecord -
GetChildren -
MoveRecord -
Open -

5. Obiekt Stream

Właściwości
Charset -
EOS -
LineSeparator -
Mode -
Position -
Size -
State -
Type -
Metody
Cancel -
Close -
CopyTo -
Flush -
LoadFromFile -
Open -
Read -
ReadText -
SaveToFile -
SetEOS -
SkipLine -
Write -
WriteText -

6. Obiekt Error

Właściwości
Description -
HelpContext/HelpFile -
NativeError -
Number -
Source -
SQLState -

7. Obiekt Field

Właściwości
ActualSize -
Attributes -
DefinedSize -
Name -
NumericScale -
OriginalValue -
Precision -
Status -
Type -
UnderlyingValue -
Value -
Metody
AppendChunk -
GetChunk -

8. Obiekt Parameter

Właściwości
Attributes -
Direction -
Name -
NumericScale -
Precision -
Size -
Type -
Value -
Metody
AppendChunk -

9. Obiekt Property

Właściwości
Attributes -
Name -
Type -
Value -
 
do góry ^ 
Jesteś 2828215 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2020 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test