Eskapadowcy.pl
Search:

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem podróży?
Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem podróży?

Czy cena wycieczki może ulec zmianie? Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z organizatorem? Oferty last mniej pieniędzy, ale nie mniej praw? O czym warto pamiętać przygotowując się do urlopu, jakie mamy prawa i gdzie uzyskać pomoc w razie trudności, UOKiK przypomina wspólnie z 27 instytucjami biorącymi udział w akcji Przed wakacjami - co warto wiedzieć?

Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży - to jedno z niezgodnych z prawem i wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych, niestety nadal stosowanych postanowień przez przedsiębiorców turystycznych we wzorcach umownych. Znalazło się ono w rejestrze, ponieważ zgodnie z prawem organizator imprezy turystycznej nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za zaginięcie bagażu klienta, podczas wycieczki. Na 2310 postanowień wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych blisko 700 związanych jest z turystyką. Przed decyzją o wykupieniu wczasów czy innej usługi turystycznej warto dokładnie przeczytać umowę. Warto też wiedzieć, jakie prawa nam przysługują i gdzie szukać pomocy w razie problemów.

Co powinna zawierać umowa z przedsiębiorcą turystycznym?

Do usług turystycznych zaliczamy usługi przewodników, hotelarskie oraz wszystkie inne świadczone turystom lub odwiedzającym. W każdej umowie o świadczenie usług turystycznych powinny się znaleźć określone w przepisach elementy. Przede wszystkim dokument taki powinien zawierać dane biura podróży, wraz z jego numerem w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ponadto w kontrakcie powinna znaleźć m.in. się cena, sposób zapłaty oraz zakres ubezpieczenia wraz z danymi ubezpieczyciela. Konsument powinien wiedzieć o tym, jakie przepisy regulują kwestie umowy, a także jak i kiedy może złożyć reklamację, dlatego informacje o tym powinny także znaleźć się w umowie. Każde biuro podróży powinno mieć gwarancję bakową lub ubezpieczeniową albo umowę ubezpieczenia na wypadek bankructwa. Dysponentem pieniędzy z gwarancji lub ubezpieczenia jest marszałek województwa, w którym jest zarejestrowany przedsiębiorca.

Czy cena imprezy turystycznej może się zmienić?

Koszt imprezy po podpisaniu umowy nie może się zmienić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kontrakt wyraźnie to przewiduje i to w ściśle określonych przypadkach: wzrost kursów walut, kosztów transportu oraz opłat urzędowych, w tym podatków. Biuro podróży powinno udokumentować wpływ na zmianę ceny, a konsument może się nie zgodzić na propozycję, wypowiedzieć umowę i odzyskać wszystkie wpłacone pieniądze. Warto jednak pamiętać, że na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej - jej cena, nawet w tych szczególnych wymienionych wyżej przykładach nie może ulec zmianie.

Jak składać reklamację?

Reklamować możemy m.in. niezgodną z umową kategorię hotelu, zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Pomocna może być tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki. Nie jest ona jednak dokumentem oficjalnym, ale może być przydatna w oszacowaniu odszkodowania. Na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Należy ją złożyć pisemnie w siedzibie organizatora turystyki. Musi ona wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organizatorem imprezy turystycznej oraz określać nasze żądanie. Pamiętajmy - jeśli organizator nie ustosunkuje się do skargi w terminie 30 dni od jej złożenia, przyjmuje się, że uznał ją za uzasadnioną. Oferty first minute i last minute, mimo że są sprzedawane po niższej cenie podlegają reklamacji na tych samych zasadach co imprezy nieobjęte promocją.

Gdzie uzyskamy pomoc?

Więcej informacji na temat zasad świadczenia usług turystycznych znajdziemy w sekcji pytania i odpowiedzi, a składając reklamację możemy skorzystać z formularza w sekcji wzory pism na stronie internetowej UOKiK. Bezpłatnych porad w całym kraju udzielają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, którzy mogą pomóc także w razie odrzucenia reklamacji. Porady można uzyskać także dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 007 707 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Views: 4335 views   
All Articles
Useful Information  (41)
Local and World News  (12)
Events  (56)
Press  (21)
Other  (25)

Ledger Nano X - The secure hardware wallet

* Eskapadowcy.pl Portal is not responsible for content posted by users. Published content are property of their respective authors. Inappropriate Content.Instant SSL Certificate Secure Site

Zgłoś sugestię
  • Facebook
  • Nasza Klasa
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  • Blip
  • Flaker
  • GoldenLine
  • RSS