Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 18.205.109.152 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT SELECT
Szukaj:  
Pon, 06.07.2020r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt select
 

Element SELECT to lista wyboru, która umożliwia użytkownikowi wypełniającemu formularz dokonanie wyboru jednego lub więcej elementów z listy.

Właściwości

length zawiera liczbę odpowiadającą ilości dostępnych pozycji do wyboru z bieżącej listy; jest to to samo co zapis: options.length
name zawiera łańcuch przechowujący nazwę listy wyboru; odpowiada atrybutowi NAME
selectedIndex przechowuje wartość wybranej pozycji z listy lub wartość pierwszej wybranej pozycji z listy, jeśli wybranych jest ich więcej niż jedna
options tablica zawierająca pozycje wszystkich elementów bieżącej listy wyboru
options[].text zawiera łańcuch który będzie wyświetlany w liście wyboru jako nazwa pozycji w liście
options[].value zawiera wartość jaka zostanie przesłana do serwera w momencie wybrania bieżącej pozycji i wysłaniu formularza
options[].selected wartość boolowska określająca stan wyboru bieżącej pozycji listy wyboru
options[].defaultSelected zawiera wartość boolowską określającą czy pozycja domyślnie (początkowo) jest zaznaczona/odznaczona

Metody

focus() uaktywnia bieżący element (podświetla go, ale nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onFocus
blur() usuwa aktywność bieżącego elementu (nie zmienia jego stanu); nie wywołuje zdarzenia onBlur

Obsługa zdarzeń

onFocus() wykonywane kiedy użytkownik podświetli (aktywuje) bieżący element
onBlur() wykonywane kiedy użytkownik deaktywuje bieżący element
onChange() wykonywane kiedy użytkownik zmieni stan (wartość) bieżącego elementu
 
do góry ^ 
Jesteś 2623798 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2020 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test