Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Create your own social network!
IP: 18.205.109.152 
 
 JAVA SCRIPT / OBIEKT STRING
Szukaj:  
Pon, 06.07.2020r.
KURSY » języki - klient » Java Script » Obiekt String
 

Obiekt string przechowuje dane w postaci łańcucha znakowego.

Właściwości

length zwraca wartość liczbową charakteryzującą ilość znaków w łańcuchu

Metody

big() zwiększa rozmiar czcionki; odpowiednik znacznika <BIG>; przykład
  tekst = "Cześć!"
  tekst.big(); // zwraca łańcuch "<BIG>Cześć!</BIG>"
blink() tekst migający; odpowiednik znacznika <BLINK>
bold() tekst pogrubiony; odpowiednik znacznika <B>
fixed()
italics() tekst pochylony; odpowiednik znacznika <I>
small() zmniejsza rozmiar czcionki; odpowiednik znacznika <SMALL>
sub() odpowiednik znacznika <SUB>
strike() tekst przekreślony; odpowiednik znacznika <STRIKE>
sup() odpowiednik znacznika <SUP>
fontColor(kolor)
ustawia kolor czcionki (tekstu) na wartość kolor; odpowiednik znacznika <FONT COLOR="#...">
fontSize(rozmiar)
ustawia rozmiar czcionki na wartość rozmiar; odpowiednik znacznika <FONT SIZE=...>
charAt(indeks)
zwraca znak z pozycji określonej przez indeks
indexOf(podłańcuch [,indeks])
przeszukuje łańcuch w poszukiwaniu podłańcucha i zwraca pozycję pierwszego znalezionego znaku; jeśli podana jest wartość indeks, to rozpoczyna przeszukiwanie od pozycji określonej przez indeks; jeśli nie znajdzie odpowiednika podłańcucha to zwraca wartość -1; przykład:
  "niebieski".indexOf("nieb") // zwróci 0
  "niebieski".indexOf("nieba") // zwróci -1
  "niebieski".indexOf("ski") // zwróci 6
lastindexOf(podłańcuch [,indeks])
jej działanie jej podobne do indexOf(podłańcuch [, indeks]), lecz zaczyna przeszukiwanie odbywa się w kierunku przeciwnym, czyli od końca
substring(indeksA, indeksB)
zwraca podłańcuch wycięty z łańcucha od pozycji indeksA do pozycji indeksB; przypadki:
- jeśli indeksA < 0, to indeksA jest równy 0
- jeśli indeksB > długość łańcucha (nazwaŁańcucha.length), to indeksB jest równy długości łańcucha
- jeśli indeksA = indeksB, to zwrócony podłańcuch jest łańcuchem pustym
- jeśli indeksB został pominięty, to podłańcuch będzie zawierał znaki od pozycji indeksA do końca łańcucha
- jeśli indeksA > indeksB, to JavaScript1.2 wygeneruje błąd (out of memory), pozostałe wersje zwracają łańcuch rozpoczynający się od pozycji indeksB, a kończący na pozycji indeksA - 1
toLowerCase()
konwertuje znaki w łańcuchu na małe litery
toUpperCase()
konwertuje znaki w łańcuchu na wielkie litery
 
do góry ^ 
Jesteś 2623759 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2020 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test