Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / WARTOŚCI STAŁE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Wartości stałe
 

PHP definuje kilka wartości stałych oraz dostarcza mechanizmu umożliwiającego dodatkowego ich dodawania i definiowania. tworzone stałe muszą być definiowane przy pomocy funkcji define() i nie mogą być później zmieniane na inny format ani wartość.

Przykład użycia funkcji define():

<?php
define("STALA", "Czesc!");
echo STALA;
?>


// wyświetla się napis "Czesc!"

PHP dostarcza następujących stałych (zawsze dostępnych):

Nazwa Opis
__FILE__ nazwa skryptu aktualnie wykonywanego; jeżeli wykonywany jest skrypt dołączony do innego, wartość stałej wskazuje na nazwę bieżącego skryptu, a nie na skrypt dołączający go
__LINE__ numer linii w skrypcie, która jest w tej chwili parsowana; jeżeli wykonywany jest skrypt dołączony do innego, wartość stałej wskazuje na linię w bieżącym skrypcie, a nie na linię w skrypcie dołączającym go
PHP_VERSION łańcuch zawierający wersję PHP, np. '3.0.8-dev'
PHP_OS nazwa systemu operacyjnego, na którym znajduje się bieżący parser PHP
TRUE wartość true
FALSE wartość false
E_ERROR wskazuje na błąd inny niż błąd podczas parsowania, którego usunięcie (pominięcie) nie jest możliwe
E_WARNING wskazuje na wyrażenie, które parser PHP określi jako niepoprawne choć będzie kontynuował dalej parsowanie skryptu; może być wyłapane przez skrypt
E_PARSE parser zablokował się po napotkaniu błędnej składni w skrypcie; usunięcie (pominięcie) błędu nie jest możliwe
E_NOTICE coś się wydarzyło, co może, ale nie musi być błędem; wykonywanie skryptu jest kontynuowane
E_ALL wszystkie wartości stałych E_* połączone razem

Przykładowe użycie stałych __FILE__ oraz __LINE__:

<?php
function pokaz_blad($plik, $linia, $tresc) {
   echo "Wystąpił błąd w pliku $plik w linii $linia: $tresc.";
}
pokaz_blad(__FILE__, __LINE__, "Coś poszło nie tak!");
 
do góry ^ 
Jesteś 4456343 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test