Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / FUNKCJE DATA/CZAS
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Funkcje data/czas
 
int checkdate (int month, int day, int year)
- funkcja zwraca wartość TRUE jeśli podana data jest poprawna, w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość FALSE; parametr year może przyjąć watości z zakresu 0 do 32767.
string date (string format [, int timestamp])
- funkcja zwraca łańcuch znaków zawierający sformatowaną datę/czas według schematu podanego w parametrze format; data podana jest w parametrze timestamp; jeśli jest brak parametru timestamp, to brana jest data/czas bierząca; wartości określające format daty (parametr format) znajdują się w tabeli 1.
array getdate (int timestamp)
- funkcja zwraca tablicę zawierającą datę i czas podaną w timestamp; elementy tablicy zawierają według kolejności: "seconds" - sekundy, "minutes" - minuty, "hours" - godziny, "mday" - dzień miesiąca, "wday" - dzień tygodznia (wartość numeryczna), "mon" - miesiąc (wartość numeryczna), "year" - rok, "yday" - dzień w roku, "weekday" - dzień tygodnia (wartość tekstowa), "month" - miesiąc (wartość tekstowa).
array gettimeofday (void)
- funkcja zwaraca tablicę asocjacyjną zawierającą wartości dla kluczy: "sec" - czas w sekundach, "usec" - w milisekundach, "minuteswest" - rożnica sekund w stosunku do casu Greenwich, "dst" - czy jest przesunięcie czasu.
string gmdate (string format, int timestamp)
- funkcja dziłająca podobnie do funkcji date(), z tą jednak różnicą, że podaje czas Greenwich Mean Time (GMT).
int gmmktime (int hour, int minute, int second, int month, int day, int year [, int is_dst])
- funkcja zwraca unixowy znacznik czasu dla podanej daty i casu GMT, podobna do mktime().
string gmstrftime (string format, int timestamp)
- funkcja formatująca aktualną datę i czas do postaci łańcucha według ustawień lokalnych.
array localtime ([int timestamp [, bool is_associative]])
- funkcja zwraca czas lokalny dla podanej zmiennej timestamp, jeśli jej brak podawany czas jest czasem lokalnym w postaci tablicy (jeśli is_associative jest równe 1 zwrócona tablica będzie tablicą asocjacyjną); tablica zewiera: "tm_sec" - sekundy, "tm_min" - minuty, "tm_hour" - godzinę, "tm_mday" - dzień miesiąca, "tm_mon" - miesiąc, "tm_year" - rok, "tm_wday" - dzień tygodnia, "tm_yday" - dzień roku, "tm_dst" - czy jest przesunięcie czasu.
string microtime (void)
- funkcja zwraca unixowy znacznik czasu wyrażony jako ilość mikrosekund (zwrócona wartość jest w postaci łańcucha).
int mktime (int hour, int minute, int second, int month, int day, int year [, int is_dst])
- funkcja zwraca unixowy znacznik czasu dla podanej daty.
string strftime (string format, int timestamp)
- funkcja formatuje lokalną datę i czas na podstawie ustawień lokalnych.
int time (void)
- funkcja zwraca unixowy znacznik daty i czasu odpowiadający bieżącej dacie.
int strtotime (string time [, int now])
- funkcja konweruje date zapisaną w postaci łańcucha znaków (jęz. angielski) na unixowy znacznik czasu.

Tabela wartości dla parametru format funkcji date().

Znak Opis
a "am" lub "pm"
A "AM" lub "PM"
d dwucyfrowy (z poprzedzającym zerem) dzień miesiąca, np. 02, 17, 31
D trzyliterowy dzień tygodnia, np. "Mon", "Fri"
F nazwa miesiąca, np. "March", "July"
h dwucyfrowa (z poprzedzającym zerem) godzina w formacie 12-godzinnym, wartości od 01 do 12
H dwucyfrowa (z poprzedzającym zerem) godzina w formacie 24-godzinnym, wartości od 00 do 23
g godzina w formacie 12-godzinnym, wartości od 1 do 12
G godzina w formacie 24-godzinnym, wartości od 0 do 23
i dwucyfrowa (z poprzedzającym zerem) wartość określająca minuty, wartość od 00 do 59
j dzień miesiąca bez poprzedzającego zera, wartości od 1 do 31
l pełna nazwa dnia tygodnia, np. "Monday", "Friday"
L wartość boolowska dla określenia roku przestępnego, jeśli rok przestępny to wartość "1", zaś jeśli nie to "0"
m dwucyfrowa wartość określająca miesiąc, wartości od 01 do 12
n miesiąc bez poprzedzającego zera, wartość od 1 do 12
M trzyliterowy miesiąc, np. "Feb", "Jul"
s dwucyfrowa wartośc określająca sekundy, wartości od 00 do 59
S angielski przyrostek dla liczebników (...), np. "th", "nd"
t ilość dni w danym miesiącu, wartości od 28 do 31
U ilość sekund w danym wieku
w wartość numeryczna określająca dzień tygodnia, np. 0 (niedziela), 6 (sobota)
Y czterocyfrowa wartość określająca rok, np. 1997, 2001
y dwucyfrowa wartość określająca rok, np. 99, 01
z dzień roku, wartości od 0 do 365

Przykład:

echo (date("l dS of F Y h:i:s A"), time());
// pokaże na ekranie tekst w stylu:
// Wednesday 12th of November 2001 06:26:14 PM

 
do góry ^ 
Jesteś 4456363 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test