Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / OBSŁUGA XML
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Obsługa XML
 

1. DOM XML

object xmldoc (string str)
- funkcja parsuje dokument XML zawarty w str i zwraca obiekt DOM posiadający właściwości: 'doc' (resource), 'version' (string) oraz 'type' (long).
object xmldocfile (string filename)
- funkcja parsuje dokument XML w pliku o nazwie filename i zwarca obiekt DOM posiadający właściwości: 'doc' (resource), 'version' (string) oraz 'type' (long).
object xmltree (string str)
- funkcja parsuje dokument XML zawarty w str i zwraca drzewo obiektów PHP.

2. XML parser

int xml_parser_create ([string encoding])
- funkcja tworzy parser XML i zwraca do niego wskaźnik. W przypadku wystąpienia błędu zwracana jest wartość false. Parametr encoding określa stronę kodową, domyślnie jest to wartość ISO-8859-1.
void xml_set_object (int parser, object &object)
- funkcja sprawia, że parser XML jest widoczny wewnątrz obiektu object.
int xml_set_element_handler (int parser, string startElementHandler, string endElementHandler)
- funkcja określa procedurę obsługi znaczników (elementów) początkowych i końcowych parsera XML; parametr startElementHandler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 3 parametry wejściowe; parametr endElementHandler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 2 parametry wejściowe.
int xml_set_character_data_handler (int paresr, string handler)
- funkcja określa procedurę obsługi danych znakowych parsera XML; parametr handler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 2 parametry wejściowe.
int xml_set_processing_instruction_handler (int parser, string handler)
- funkcja określa procedurę obsługi instrukcji przetwarzających parsera XML; parametr handler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 3 parametry wejściowe.
int xml_set_default_handler (int parser, string handler)
- funkcja określa domyślną procedurę obsługi parsera XML; parametr handler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 2 parametry wejściowe.
int xml_set_unparsed_entity_decl_handler (int parser, string handler)
- funkcja określa procedurę obsługi nieprzetwarzanych deklaracji notacji parsera XML; parametr handler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 5 parametrów wejściowych i zwracać wartość typu int; jeśli funkcja zwróci wartość FALSE, parser XML przerywa przetwarzanie i funkcja xml_get_error_code() zwraca wartość XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING; jeśli operacja się powiedzie zwracana jest wartość TRUE.
int xml_set_notation_decl_handler (int parser, string handler)
- funkcja określa procedurę obsługi deklaracji notacji parsera XML; parametr handler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 5 parametrów wejściowych i zwracać wartość typu int; jeśli funkcja zwróci wartość FALSE, parser XML przerywa przetwarzanie i funkcja xml_get_error_code() zwraca wartość XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING; jeśli operacja się powiedzie zwracana jest wartość TRUE.
int xml_external_entity_ref_handler (int parser, string handler)
- funkcja określa procedurę obsługi zewnętrznej deklaracji notacji parsera XML; parametr handler zawiera nazwę funkcji, która w momencie wywołania xml_parser() musi istnieć oraz posiadać 5 parametrów wejściowych i zwracać wartość typu int; jeśli funkcja zwróci wartość FALSE, parser XML przerywa przetwarzanie i funkcja xml_get_error_code() zwraca wartość XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING; jeśli operacja się powiedzie zwracana jest wartość TRUE.
int xml_parse (int parser, string data [, int isFinal])
- funkcja rozpoczynającą przetwarzanie dokumentu XML; parametr parser wskazuje na parser XML, parametr data zawiera dane przeznaczone do parsowania, parametr isFinal nie jest obowiązkowy i w przypadku określenia jego wartości na TRUE następuje zakończenie przetwarzania dokumentu; zakończenie następuje także w momencie wystąpienia końca danych.
int xml_get_error_code (int parser)
- funkcja zwraca numer błędu (kod błędu), który wystąpił podczas przetwarzania dokumentu XML.
string xml_error_string (int code)
- funkcja zwraca łańcuch reperezentujący opis błędu, którego kod podany został w parametrze code.
int xml_get_current_line_number (int parser)
- funkcja zwraca numer linii, która aktualnie jest przetwarzana przez parser XML; jeśli parametr parser wskazuje na nieistniejący parser XML to funkcja zwraca wartość FALSE.
int xml_current_column_number (int parser)
- funkcja zwraca numer kolumny w bieżącej linii, tj. linii, która aktualnie jest przetwarzana przez parser XML; jeśli parametr parser wskazuje na nieistniejący parser XML to funkcja zwraca wartość FALSE.
int xml_get_current_byte_index (int parser)
- funkcja zwraca indeks bajtu, który jest aktualnie przetwarzany przez parser XML; jeśli parametr parser wskazuje na nieistniejący parser XML to funkcja zwraca wartość FALSE; wartością początkową jest 0.
string xml_parser_free (int parser)
- funkcja usuwa parser XML; w przypadku gdy parametr wejsciowy parser wskazuje na istniejący (poprawny) parser XML funkcja zwraca wartość TRUE, zaś w przeciwnym wypadku wartość FALSE.
int xml_parser_set_option (int parser, int option, mixed value)
- funkcja ustawia opcje dla parsera XML. Funkcja zwraca wartość false jeśli parametr parser nie wskazuje na poprawny parser lub wybrana opcja nie może być ustawiona, w przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość true.
mixed xml_parser_get_option (int parser, int option)
- funkcja pobiera opcje dla parsera XML. Funkcja zwraca opcje parsera XML dla parser. Parametr option określa pobieraną opcję. Funkcja zwraca wartość false jeśli parametr parser nie wskazuje na poprawny parser lub wybrana opcja jest niedostępna.
string utf8_decode (string data)
- funkcja konwertuje łańcuch znaków data zakodowany w UTF-8 na ISO-8859-1.
string utf8_encode (string data)
- funkcja konwertuje łańcuch znaków data zakodowany w ISO-8859-1 na UTF-8.
 
do góry ^ 
Jesteś 4456447 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test