Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 JAVA SERVER PAGES / SKŁADNIA
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » Java Server Pages » Składnia
 
Element JSP Składnia Opis Uwagi
Wyrażenie JSP <%= wyrazenie %> wyrazenie jest określone i umieszczone na wyjściu (ekranie). Ekwiwalent XML jest następujący
<jsp:expression>
wyrazenie
</jsp:expression>
Predefiniowane zmienne to request, response, out, session, application, config oraz pageContext (także dostępne w skrypletach).
Skryplet JSP <% kod %> kod znajduje się wewnątrz metody service. Ekwiwalent XML jest następujący
<jsp:scriptlet>
kod
</jsp:scriptlet>
Deklaracja JSP <%! kod %> Kod jest umieszczony wewnątrz (w ciele) klasy servletu, na zewnątrz metody service. Ekwiwalent XML jest następujący
<jsp:declaration>
kod
</jsp:declaration>
Dyrektywa page <%@ page atrybut="wartosc" %> Wskazówki dla engine servletu dotyczące głównych ustawień. Ekwiwalent XML jest następujący
<jsp:directive.page atrybut="wartosc"\> Dostępne atrybuty z podkreślonymi wartościami domyślnymi są następujące:
 • import="package.class"
 • contentType="Typ MIME"
 • isThreadSafe="true|false"
 • session="true|false"
 • buffer="rozmiarkb|none"
 • autoflush="true|false"
 • extends="package.class"
 • info="wiadomość"
 • errorPage="url"
 • isErrorPage="true|false"
 • language="java"
Dyrektywa include <%@ include file="url" %> W momencie przetwarzania servletu na podstawie strony JSP dołączony zostanie lokalny plik. Ekwiwalent XML jest następujący
<jsp:directive.include file="url"\>
Wartość url musi być wartością relatywną (adresem wirtualnym).
Innym sposobem jest użycie akcji jsp:include w celu dołączenia pliku w czasie wywołania skryptu zamiast w czasie jego przetwarzania na servlet.
Komentarz JSP <%-- komentarz --%> Komentarz jest ignorowany w momencie przetwarzania strony JSP na servlet. Jeśli istnieje konieczność umieszczenia komentarza w wynikłym kodzie HTML, należy użyć składni komentarza HTML, czyli
<!-- komentarz -->
Akcja jsp:include <jsp:include page="wirtualny URL" flush="true"/> Plik jest dołączany w momencie jego wywołania. Jeśli jest potrzeba dołączenia pliku w momencie gdy strona jest przetwarzana należy użyć dyrektywy page z atrybutem include. Uwaga: na niektórych serwerach dołączane pliki muszą być plikami HTML lub JSP, w zależności od ustawień serwera.
Akcja jsp:useBean <jsp:useBean atr=wart*/>
lub
<jsp:useBean atr=wart*>
...
</jsp:useBean>
Znajduje lub buduje Java Bean. Dostępne atrybuty to:
 • id="nazwa"
 • scope="page|request|session|application"
 • class="package.class"
 • type="package.class"
 • beanName="package.class"
Akcja jsp:setProperty <jsp:setProperty atr=wart*/> Określa właściwości Java Bean, zarówno wyraźnie określone jak i poprzez wartości dostarczone jako parametry wywołania. Dostępne atrybuty to:
 • name="nazwaJavaBean"
 • property="nazwaWlasciwosci|*"
 • param="nazwaParametru"
 • value="wartosc"
Akcja jsp:getProperty <jsp:getProperty name="nazwaWlasciwosci" value="wartosc"/>
Pobiera i zwraca właściwość Java Bean.  
Akcja jsp:forward <jsp:forward page="wirtualny URL"/> Przekierowuje wywołanie do innej strony.  
Akcja jsp:plugin <jsp:plugin attribute="wartosc"*> ... </jsp:plugin> Tworzy znacznik OBJECT lub EMBED, w zależności od typu przeglądarki, pytając czy aplet będzie uruchomiony używając pluginu Javy.  
 
do góry ^ 
Jesteś 4456337 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test