Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 SQL / KLAUZULA INSERT
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » SQL » Klauzula INSERT
 

W celu dodania wiersza do tabeli należy użyć instrukcji INSERT.

Składnia:

INSERT [INTO] {nazwa_tabeli} {[(lista_kolumn)]}
{{VALUES ({DEFAULT | NULL | wyrazenie}[,...n])} | DEFAULT VALUES }

Argument INTO jest opcjonalny i może być użyty między słowem INSERT, a docelową tabelą. Lista_kolumn to nazwy kolumn w tabeli rozdzielone przecinkiem. Należy pamiętać, iż musi ona być ujęta w nawiasy. Dane, które mają być wstawione, należy określić za pomocą klauzuli VALUES. Klauzula VALUES jest wymagana dla każdej kolumny w tabeli lub na liscie_kolumn. Instrukcja kończy się niepowodzeniem, jeśli narusza istniejący warunek. Wartość DEFAULT VALUES nakazuje wstawienie do wszystkich kolumn nowego wiersza wartości domyślnych.

Przykłady:

1: INSERT INTO orders (customerid, productid, quantity) VALUES (12, 147, 10)
2: INSERT orderhist (customerid, productid, quantity) DEFAULT VALUES
3: INSERT product (name, prize, picture) VALUES ('Nazwa produktu', 35, NULL)
 
do góry ^ 
Jesteś 4456402 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test