Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 SQL / KLAUZULA UPDATE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » SQL » Klauzula UPDATE
 

Do modyfikowania istniejących danych w kolumnach lub wierszach służy instrukcja UPDATE.

Składnia:

UPDATE { nazwa_tabeli } SET {nazwa_kolumny = {wyrazenie | DEFAULT | NULL} } [,...n]
{ { [FROM {<tabela_zrodlowa>} [,...n] ] [WHERE <warunek_wyszukiwania>] } }

Instrukcja zmienia zawartość kolumn w tabeli nazwa_tabeli (patrz: przykład) za pomocą klauzuli SET. Wyrażenia przypisywane do kolumn (wartości wejściowe) muszą być takich samych typów, jak typy danych zdefiniowane dla kolumn. Wyrazenie może być wyliczeniem (np. [cena] * 3), dodaniem dwóch kolumn (np. [cena] + [podatek]), tekstem (np. 'Jan Nowak') lub liczbą (np. 178).

Przykłady:

1: UPDATE orderhist SET customerid = 12
2: UPDATE customers SET Name = 'Kowalski', Age = 32, Phone = NULL, LastOrder = DEFAULT
3: UPDATE titles SET ytd_sales = titles.ytd_sales + sales.qty WHERE titles.title_id = sales.title_id AND sales.ord_date = (SELECT MAX(sales.ord_date) FROM sales)
 
do góry ^ 
Jesteś 4456451 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test