Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 SQL / KLAUZULA ALTER
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » SQL » Klauzula ALTER
 

Dodaje lub usuwa pliki (grupy plików) bazy danych. Komenda jest także używana do modyfikacji atrybutów plików (grup plików), takich jak nazwa czy rozmiar.

Składnia:

ALTER DATABASE baza_danych
{ ADD FILE <filespec> [,...n] [TO FILEGROUP nazwa_grupy_plikow]
   | ADD LOG FILE <filespec> [,...n]
   | REMOVE FILE nazwa_logiczna_pliku
   | ADD FILEGROUP nazwa_grupy_plikow
   | REMOVE FILEGROUP nazwa_grupy_plikow
   | MODIFY FILE <filespec>
   | MODIFY FILEGROUP nazwa_grupy_plikow wlasciwosc_grupy_plikow
} <filespec> ::=
  (NAME = nazwa_logiczna_pliku
   [, FILENAME = 'nazwa_pliku' ]
   [, SIZE = rozmiar]
   [, MAXSIZE = { max_rozmiar | UNLIMITED } ]
   [, FILEGROWTH = przyrost] )

Argumenty

baza_danych - nazwa modyfikowanej bazy danych.
ADD FILE - określa że dodawany jest plik.
TO FILEGROUP - określa grupę plików do których będzie należal dodawany plik bazy danych.
nazwa_grupy_plikow - jest nazwą grupy plików do których dodawany jest określony plik.
ADD LOG FILE - określa że dodawany jest plik logu do określonej bazy danych.
REMOVE FILE - usuwa opis pliku z bazodanowego systemu tabel oraz kasuje fizyczny plik. Plik nie może być usunięty jeśli nie jest pusty.
ADD FILEGROUP - określa, że dodawana jest grupa plików.
nazwa_grupy_plikow - jest nazwą grupy plików, która zostanie dodana lub usunięta.
REMOVE FILEGROUP - usuwa grupę plików z bazy danych oraz kasuje wszystkie pliki w grupie. Grupa plików nie może być usunięta jeśli nie jest pusta.
MODIFY FILE - określa co ma zostać zmienione w wybranym pliku bazy danych (FILENAME - nazwa pliku, SIZE - rozmiar, FILEGROWTH - przyrost pliku oraz MAXSIZE - maksymalny rozmiar). Tylko jedna z właściwości może być zmieniona za jednym razem. NAME musi być określone w <filespec> w celu identyfikacji pliku modyfikowanego. Jeżeli SIZE (rozmiar) jest określony, to nowy rozmiar musi być większy niż bieżący rozmiar pliku. FILENAME może być określone tylko dla plików w bazie danych tempdb.
MODIFY FILEGROUP - określa właściwości grupy plików dodane lub zmodyfikowane. Wartości mogą być następujące:
- READONLY - określa, ze grupa plików jest tylko do odczytu. Aktualizacja obiektów zawartych wewnątrz jest zabroniona. Nadrzędna (główna) grupa plików nie może być tylko do odczytu.
- READWRITE - odwrotność właściwości READONLY.
- DEFAULT - określa grupę plików jako domyślną grupę dla bazy danych. Tylko jedna grupa plików może być domyślna.
- NAME - określa logiczną nazwę pliku.
nazwa_logiczna_pliku - jest nazwą wyróżniającą plik spośród innych. Nazwa musi być unikalna dla serwera.
FILENAME - określa nazwę pliku w systemie operacyjnym.
'nazwa_pliku' - jest ścieżką i nazwą pliku użytą przez system operacyjny.
SIZE - określa rozmiar pliku.
rozmiar - jest rozmiarem pliku. Zapis MB lub KB może być użyty w celu określenia jednostki: megabajt lub kilobajt. Domyślnie jest to MB (megabajt). Minimalna wartość to 512 KB, zaś domyślna wynosi 1 MB.
MAXSIZE - określa maksymalny rozmiar pliku jaki może osiągnąć podczas przyrostu.
max_rozmiar - jest maksymalnym rozmiarem jaki plik może osiągnąć. Zapis MB lub KB może być użyty w celu określenia jednostki: megabajt lub kilobajt. Domyślnie jest to MB (megabajt). Jeżeli max_rozmiar nie zostanie określony, plik zwiększać będzie swój rozmiar do momentu aż dysk nie będzie posiadał wolnego miejsca.
UNLIMITED - określa, że plik bazy może przyjąć rozmiar maksymalny, tzn. maksymalną wartość jaka jest dostępna na dysku (nośniku) gdzie znajduje się baza.
FILEGROWTH - określa przyrost pliku.
przyrost - jest wartością (rozmiarem) miejsca dodanego do pliku za każdym razem, gdy jest wymagane dodanie nowej przestrzeni dla danych. Wartość 0 określa brak przyrostu. Wartośc może być określona w MB, KB lub procentach (%).
 
do góry ^ 
Jesteś 4456423 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test