Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.239.76.25 
 
 JĘZYKI - SERWER / SERVER SIDE INCLUDE
Szukaj:  
Czw, 29.02.2024r.
KURSY » języki - serwer » Server Side Include
 

SSI jest usługą często spotykaną i dość popularną, jednak wypierana jest przez inne rozwiazania - bardziej rozbudowane i o większych możliwościach, lecz często bardziej przez to skomplikowane. SSI pozwala między innymi dołączyć plik do kodu HTML lub dołączyć informacje na temat przeglądarki, np.:

<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT"-->

Powyższy kod dodaje informację, wyświetloną na ekranie w oknie przeglądarki, w postaci informacji o przeglądarce (zmienna środowiskowa HTTP_USER_AGENT). Jak widać SSI daje możliwość modyfikacji kodu HTML po stronie serwera podobnie jak w przypadku ASP czy PHP. Pliki SSI powinny mieć rozszerzenie *.shtml (rozszerzenie domyślne), jednak nie jest to regułą.

Ogólna struktura komend (tagów) SSI wygląda następująco:

<!--#komenda tag="wartość"-->

Poniżej znajduje się tabelka z opisem niektórych komend SSI:

Komenda Opis
<!--#include file virtual="plik"--> dołączenie pliku (ścieżka wirtualna) do bieżącego SSI
<!--#include file="plik"--> dołączenie pliku do SSI z katalogu domowego
<!--#echo var="zmienna"--> wyświetlenie zawartości zmiennych środowiskowych (np. SCRIPT_NAME, HTTP_UESR_AGENT, itd.)
<!--#flastmod file="plik"--> informacje na temat ostatniej modyfikacji bieżącego pliku SSI
<!--#flastmod virtual="plik"--> informacje na temat ostatniej modyfikacji bieżącego pliku SSI (ścieżka wirtualna)
<!--#fsize file="plik"--> informacja na temat rozmiaru bieżącego pliku
<!--#fsize virtual="plik"--> informacja na temat rozmiaru bieżącego pliku (ścieżka wirtualna)
<!--#config tag="wartosc"--> zmiana formatu wyświetlanych danych
<!--#count file="plik"--> rejestracja liczby odwiedzin strony
<!--#if "zm1" operator "zm2" polecenie--> wykonanie polecenie w przypadku spełnienia warunku; operator może być: =, <, >; polecenie to np.: goto (skok do etykiety), print (wyświetla podany tekst), error (wyświetla błąd)
<!--#label "nazwa"--> identyfikator etykiety; używany łącznie z komendą goto
<!--#goto "nazwa_etykiety"--> skok do etykiety o nazwie nazwa_etykiety
<!--#break--> zatrzymanie wysyłania dokumentu HTML do przeglądarki (to co znajduje się po tej komendzie nigdy nie zostanie przesłane do przeglądarki, klienta)
<!--#calc zmienna="wartosc"--> przypisanie wartości wartosc zmiennej zmienna
<!--#calc zm3="zm1+zm2"--> wykonanie operacji arytmetycznej na zmiennych zm1 i zm2 oraz zapisanie wyniku w zmiennej zm3
<!--#exec "nazwa_programu"--> komenda uruchamia skrypt CGI lub wykonywalny program na serwerze; jest powodem częstego blokowania usługi SSI przez administratorów
<!--#append file="plik" line="wiadomosc&&zmienna&&"--> dołącza (zapisuje) do pliku dane
 
do góry ^ 
Jesteś 4384805 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test