Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 HTML / WSTĘP
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - klient » HTML » Wstęp
 

Dokument HTML jest plikiem tekstowym, który zawiera znaczniki, zwane inaczej tagami, i stanowią język HTML. Same składają się z nawiasów kątowych, między którymi znajdują się ściśle określone litery. Na przykład <BODY> jest otwierającym znacznikiem "ciała" dokumentu HTML. Każdy znacznik otwierający ma swój odpowiednik zamykający, który zawiera dodatkowo tzw. ukośnik (slash). Na przykład: <BODY> ma </BODY>. Natomiast przeglądarka, jako program wyspecjalizowany, interpretuje znaczniki i przetwarza je na właściwą postać wizualną.

Szkielet dokumentu HTML wygląda następująco:

<HTML>
<HEAD>
<!-- Informacje o dokumencie, tytuł strony, itd. -->
</HEAD>
<BODY>
<!-- Tutaj znajduje się treść dokumentu (tekst, grafika, itp.) -->
</BODY>
</HTML>

Uwaga: znaczniki <body> </body> nie powinny być umieszczane na stronie zawierającej ramki, w ramach FRAMESET.

ZNACZNIK <HTML> </HTML>

Informuje przeglądarkę o początku (<HTML>) i końcu (</HTML>) dokumentu. Między nimi jest umieszczana cała zawartość strony, tj. nagłówek wraz z tytułem strony, treść zasadnicza, linki, grafika, itd. Znacznik nie jest bezpośrednio widoczny na stronie w przeglądarce.

ZNACZNIK <HEAD> </HEAD>

Znacznik HEAD jest umieszczany wewnątrz znaczników HTML. Zawiera informacje na temat dokumentu, tj. tytuł dokumentu, autor dokumentu i ewentualnie informacje na temat zawartości pliku (czego dotyczy), język użyty na stronie, itp.
Wewnątrz znacznika <HEAD> </HEAD> można znaleźć inne znaczniki takie, jak:

a) <TITLE></TITLE> - wewnątrz znajduje się tytuł strony, który ukazuje się w belce tytułowej (na samej górze) przeglądarki.

Przykład:

<TITLE>Pierwszy program</TITLE>

b) <META> - nie zawiera znacznika zakończenia. Za jego pomocą przeglądarka zostaje poinformowana o zawartości dokumentu, np. dla celów katalogowych czy indeksów, wykorzystywanych przez odpowiednie programy. Zawiera trzy atrybuty: HTTP-EQUIV, NAME i CONTENT w kombinacji pierwszy z trzecim lub drugi z trzecim.

Przykładowe zastosowania <META>:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x">

Powyższe polecenie spowoduje regularne odświeżanie strony co x sekund. Może to mieć zastosowanie w przypadku, gdy strona zawiera informacje, które są często aktualizowane (kilka razy dziennie). Gdy użytkownik przegląda stronę przez jakiś czas, strona sama aktualizuje się co określony odstęp czasu.

<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">

Deklaruje ono stronę kodową dokumentu. Inną postacią jest charset=iso-8859-2. Przy zastosowaniu tej komendy nie ma potrzeby interwencji ze strony użytkownika, który nie musi nawet wiedzieć, z jakim standardem kodowania polskich znaków ma do czynienia.

c) <BASE> - definiuje bazowy adres dokumentu.

Przykład:

<BASE HREF="http://www.serwer.pl/strona.html">

Czasami zdarza się, że dokumenty, w ramach porządku robionego na serwerze, przenoszone są do innych miejsc. Gdy dokument został przeniesiony, może zdarzyć się, że odsyłacz straci swoją aktualność. Wtedy przeglądarka będzie odnosić wszystkie odsyłacze do nowego położenia dokumentu. W takiej sytuacji najwygodniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie znacznika <BASE> w nagłówku przenoszonej strony.

ZNACZNIK <BODY> </BODY>

Jest to znacznik umieszczany wewnątrz znaczników HTML, podobnie jak HEAD. Wewnątrz tego znacznika znajduje się główna część dokumentu.
Znacznik <BODY> posiada kilka atrybutów, których wartości decydują o graficznym wyglądzie strony:

a) BACKGROUND="obrazek.gif" - ustala tło strony, w naszym przypadku jest nim plik graficzny 'obrazek.gif'.

Przykład:

<BODY BACKGROUND="tło.gif">

b) BGCOLOR=kolor - określa kolor tła dokumentu, który w razie braku tła w postaci pliku graficznego, znajdzie się pod tekstem, itp. Dopuszczalne wartości to w formie tekstowej, np. "obrazek.gif" lub w formie liczbowej, np. "#1177FF", gdzie dwie pierwsze liczby (hex) to zawartość koloru czerwonego w tle, dwie następne - zielonego, i dwie ostatnie - niebieskiego.

Przykłady:

<BODY BGCOLOR="yellow">
lub
<BODY BGCOLOR="#AA8844">

c) TEXT=kolor - określa kolor tekstu dokumentu. Przy wyborze koloru tekstu, należy kierować się kolorem tła, aby nie były takie same lub zbliżone. Należy pamiętać, że tekst na stronie ma być czytelny i nie powinien razić czytelnika. Możliwe wartości, jakie może przyjąć atrybut TEXT, są takie same jak w przypadku atrybutu BGCOLOR.

Przykłady:

<BODY TEXT="black">
lub
<BODY TEXT="#001122">

d) Znaczniki określające kolory odsyłaczy:

LINK=kolor określa kolor odsyłaczy. Wartości dopuszczalne: podobnie jak w przypadku atrybutu BGCOLOR.
VLINK=kolor określa kolor odwiedzonego (użytego) odsyłacza. Wartości dopuszczalne: podobnie jak w przypadku atrybutu BGCOLOR. (visited link)
ALINK=kolor określa kolor odsyłacza aktywnego. Następuje to w czasie ładowania dowiązanego do niego dokumentu. Wartości dopuszczalne: podobnie jak w przypadku atrybutu BGCOLOR. (active link)

Przykłady:

<BODY LINK="blue" VLINK="purple" ALINK="yellow">
<BODY LINK="#0000FF" VLINK="#7700FF" ALINK="#AAFF33">

e) LEFTMARGIN=xx - IExplorer pozwala określić lewy margines strony. Wartość podajemy w pikselach.

Przykład:

<BODY LEFTMARGIN="5">

f) TOPMARGIN=yy - podobnie jak w przypadku atrybutu LEFTMARGIN można określić górny margines strony. Wartość podajemy w pikselach.

Przykład:

<BODY TOPMARGIN="10">
 
do góry ^ 
Jesteś 4456346 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test