Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 HTML / BLOKI
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - klient » HTML » Bloki
 

1. Tytuły (nagłówki).

Do ustalenia określania wielkości tytułów (head) służy polecenie: <Hx> </Hx>, gdzie wartość x oznacza jego wielkość (stopień). W przypadku wartości 1 tytuł jest największy, zaś wartości 6 - najmniejszy.

Tytuł stopnia pierwszego

Tytuł stopnia drugiego

Tytuł stopnia trzeciego

Tytuł stopnia czwartego

Tytuł stopnia piątego
Tytuł stopnia szóstego

2. Wyrównywanie tytułów.

<Hx ALIGN=CENTER> </Hx> - na środku strony,

Tytuł stopnia czwartego

<Hx ALIGN=RIGHT> </Hx> - wyrównanie do prawej krawędzi strony,

Tytuł stopnia trzeciego

<Hx ALIGN=LEFT> </Hx> - wyrównanie do lewej krawędzi strony.

Tytuł stopnia piątego

3. Znaczniki akapitu.

Do utworzenia akapitu w dokumencie HTML służą znaczniki <P> </P>.
Akapit można:
a) wyrównać do lewego marginesu (<P ALIGN=LEFT> </P>),

Tekst jest wyrównany do lewego marginesu.
Tekst jest wyrównany do lewego marginesu.

b) wyrównać do prawego marginesu (<P ALIGN=RIGHT> </P>,

Tekst jest wyrównany do prawego marginesu.
Tekst jest wyrównany do prawego marginesu.

c) wyśrodkować (<P ALIGN=CENTER> </P>).

Tekst jest wyśrodkowany.
Tekst jest wyśrodkowany.

4. Znacznik końca wiersza.

W celu przeniesienia tekstu do następnej linii należy posłużyć się znacznikiem <BR>. Znacznik końca wiersza może być posiadać następujące dodatkowe parametry:

<BR CLEAR=LEFT>

To jest bardzo ładny obrazek.
 
 
 
 
 
 
<BR CLEAR=RIGHT>

To także jest bardzo ładny obrazek.
 
 
 
 
 
 
i <BR CLEAR=ALL>.

Wyżej wymienione parametry wykorzystuje się do pozycjonowania tekstu oraz grafiki. Użycie parametru CLEAR pozwola przenieść tekst, poniżej grafiki, tak jak to przedstawiają powyższe przykłady. Parametr CLEAR może być także wykorzystany w czasie pozycjonowania tabel i tekstu.

5. Linia pozioma.

W celu oddzielenia pewnej zawartości strony możemy wykorzystać znacznik <HR>. Jego działanie powoduje wstawienie poziomej linii przez całą szerokość strony.


Znacznika <HR> posiada także parametry. Są to:

a) brak cieniowania linii (<HR NOSHADE>),


b) linia określonej grubości (<HR SIZE="x">), gdzie x oznacza grubość linii w pikselach, np.: <HR SIZE="5">:


c) linia dowolnej długości (<HR WIDTH="x">), gdzie x określa długość linii w pikselach, np.: <HR WIDTH="400">:


d) linia o x procent szerokości strony (<HR WIDTH="x%">), np. <HR WIDTH="50%">:


e) linia umieszczona na środku (<HR ALIGN="CENTER">), która posiada określoną grubość i szerokość (<HR ALIGN="CENTER" SIZE="x" WIDTH="y">), np.: <HR ALIGN="CENTER" SIZE="5" WIDTH="250">:


f) linia wyjustowana do prawej krawędzi strony (ALIGN="RIGHT"), nie cieniowana (NOSHADE), o określonej długości (<HR ALIGN="RIGHT" NOSHADE WIDTH="x">), np.: <HR ALIGN="RIGHT" NOSHADE WIDTH="250">:


g) linia o określonym kolorze (<HR COLOR="nazwa_koloru">), np.: <HR COLOR="RED">:


6. Adres.

W celu wyróżnienia naszego adresu możemy skorzystać ze znaczników <ADDRESS> </ADDRESS>. Jest to równoważne poleceniu <i> </i> (kursywa), np.:

<ADDRESS>
   Nazwa instytucji
00-867 Miasto
ul. Ulica 35/37
tel. (+48)156547823
http://www.firma.com.pl.
e-mail: adresat@firma.com.pl.
</ADDRESS>

7. środkowanie.

Wszystkie elementy jakie znajdą się wewnątrz znacznika <CENTER> </CENTER> zostaną wyśrodkowane na stronie (np. tekst, obrazek, itp).

TEN TEKST JEST WYśRODKOWANY.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456356 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test