Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 HTML / HTML 4
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - klient » HTML » HTML 4
 

Pokaż znaczniki obsługiwane w przeglądarce: Netscape Navigator 4.x, Netscape 6, Internet Explorer 3, Internet Explorer 4, Internet Explorer 5.

Nazwa Atrybuty Znacznik końcowy Opis Przeglą-
darka
<!-- -->   Wymagany komentarz; tekst nie wyświetlany w oknie przeglądarki NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
A ACCESSKEY = Character
CHARSET = Charset
COORDS = Coords
HREF = URL
HREFLANG = Language Code
NAME = CDATA
ONBLUR = Script
ONFOCUS = Script
REL = Link Type
REV = Link Type
SHAPE = Shape
TABINDEX = Number
TARGET = Frame Target
TYPE = Content Type
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany zakotwiczenie NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
ABBR Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany skrót (np. HTML) NS6
ACRONYM Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany akronim NS6, IE4, IE5
ADDRESS Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany informacje o autorze NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
applet height = length
width = length
align = Ialign
alt = text
archive = cdata
code = cdata
hspace = pixels
name = cdata
vspace = pixels
Atrybuty podstawowe
Wymagany aplet Javy NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
AREA ALT = Text
ACCESSKEY = Character
COORDS = Coords
HREF = URL
NOHREF
ONBLUR = Script
ONFOCUS = Script
SHAPE = Shape
TABINDEX = Number
TARGET = Frame Target
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Brak określa podobszar znajdujący się wewnątrz mapy odsyłaczy <MAP> NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
B Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst pogrubiony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
BASE HREF = URL
TARGET = Frame Target
Brak URI dokumentu podstawowego NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
basefont size = cdata
color = color
face = cdata
ID = id
Brak podstawowy rozmiar czcionki NN4, IE3, IE4, IE5
BDO DIR = LTR | RTL
ID = Id
STYLE = Style Sheet
TITLE = Text
Atrybuty międzynarodowe
Wymagany   IE5
BIG Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst powiększony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
BLOCKQUOTE CITE = URL
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany długi cytat NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
BODY alink = color
background = URL
bgcolor = color
link = color
ONLOAD = Script
ONUNLOAD = Script
text = color
vlink = color
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany część główna dokumentu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
BR clear = left | all | right | none
Atrybuty podstawowe
Brak przejście do następnej linii NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
BUTTON ACCESSKEY = Character
DISABLED
NAME = CDATA
ONBLUR = Script
ONFOCUS = Script
TABINDEX = Number
TYPE = BUTTON | SUBMIT | RESET
VALUE = CDATA
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany przycisk NS6, IE4, IE5
CAPTION align = calign
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany opis tabeli NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
center Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany wyśrodkowanie NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
CITE Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany cytat NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
CODE Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany fragment kodu komputerowego NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
COL ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
CHAR = Character
CHAROFF = Length
SPAN = Number
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
WIDTH = Multi Length
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Brak kolumna tabeli NS6, IE3, IE4, IE5
COLGROUP ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
CHAR = Character
CHAROFF = Length
SPAN = Number
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
WIDTH = Multi Length
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny określa parametry dla grupy kolumn tabeli NS6, IE3, IE4, IE5
DD Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny element listy opisu, definicji (znacznik DL); element odpowiadający części opisowej NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
DEL CITE = URL
DATETIME = Date Time
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst usunięty NS6, IE4, IE5
DFN Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany sformatowany tekst będący definicją NS6, IE3, IE4, IE5
dir compact
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany lista katalogu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
DIV align = left | center | right | justify
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany ogólny zasobnik języka/stylu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
DL compact
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany lista opisu, definicji zawierająca w sobie znaczniki DT oraz DD NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
DT Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny element listy opisu, definicji (znacznik DL); element odpowiadający części opisywanej NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
EM Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst pochyły NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
FIELDSET Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany   NS6, IE4, IE5
font color = color
face = cdata
size = cdata
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Wymagany miejscowa zmiana wyglądu czcionki NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
FORM ACTION = URL
ACCEPT-CHARSET = Charset
ENCTYPE = Content Type
METHOD = GET | POST
ONRESET = Script
ONSUBMIT = Script
TARGET = Frame Target
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany formularz interakcyjny NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
FRAME FRAMEBORDER = 1 | 0
LONGDESC = URL
MARGINHEIGHT = Pixels
MARGINWIDTH = Pixels
NORESIZE
SCROLLING = YES | NO | AUTO
SRC = URL
Atrybuty podstawowe
Brak określa zawartość ramki, podokna NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
FRAMESET COLS = MultiLengths
ONLOAD = Script
ONUNLOAD = Script
ROWS = MultiLengths
Atrybuty podstawowe
Wymagany okraśla grupę ramek; wewnątrz następuje dalszy podział ramki, podokna NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
H1, H2, H3,
H4, H5, H6
align = left | center | right | justify
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany nagłówek NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
HEAD PROFILE = URL
Atrybuty międzynarodowe
Opcjonalny nagłówek dokumentu, zawiera znaczniki BASE, LINK, META, SCRIPT, STYLE, TITLE NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
HR align = left | right | center
noshade
size = pixels
width = length
Atrybuty podstawowe
Zdarzenia
Brak linia pozioma (rozdzielająca) NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
HTML version = cdata
Atrybuty międzynarodowe
Opcjonalny nadrzędna część dokumentu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
I Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst pochyły NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
IFRAME align = Ialign
FRAMEBORDER = 1 | 0
HEIGHT = Length
LONGDESC = URL
MARGINHEIGHT = Pixels
MARGINWIDTH = Pixels
NAME = CDATA
SCROLLING = YES | NO | AUTO
SRC = URL
WIDTH = Length
Atrybuty podstawowe
Wymagany wewnętrzne podokno, podramka NS6, IE3, IE4, IE5
IMG ALT = Text
SRC = URL
align = Iallign
border = Length
HEIGHT = Length
hspace = pixels
ISMAP
LONGDESC = URL
USEMAP = URL
vspace = pixels
WIDTH = Lenght
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Brak element graficzny (rysunek, zdjęcie) NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
INPUT ACCEPT = ContentText
ACCESSKEY = Character
align = Ialign
ALT = CDATA
CHECKED
DISABLED
MAXLENGTH = Number
NAME = CDATA
ONBLUR = Script
ONCHANGE = Script
ONFOCUS = Script
ONSELECT = Script
READONLY
SIZE = CDATA
SRC = URL
TABINDEX = Number
TYPE = Input Type
USEMAP = URL
VALUE = CDATA
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Brak element formularza NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
INS CITE = URL
DATATIME = DateTime
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany   NS6, IE4, IE5
isindex prompt = txt
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Brak   NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
KDB Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst wprowadzony przez użytkownika NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
LABEL ACCESSKEY = Character
FOR = Idref
ONBLUR = Script
ONFOCUS = Script
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany   NS6, IE4, IE5
LEGEND ACCESSKEY = Character
align = lalign
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany   NS6, IE4, IE5
LI type = li style
value = number
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny element wykazu, spisu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
LINK CHARSET = Charset
HREF = URL
HREFLANG = Language Code
MEDIA = Media Desc
REL = Link Type
REV = Link Type
TARGET = Frame Target
TYPE = Content Type
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Brak odsyłacz, link NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
MAP NAME = CDATA
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany podział obszaru (np. grafiki) na kilka oddzielnych; mapa odsyłaczy NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
menu compact
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany lista menu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
META CONTENT = CDATA
HTTP-EQUIV = Name
NAME = Name
SCHEME = CDATA
Atrybuty międzynarodowe
Brak informacje ogólne NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
NOFRAMES Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany część zastępcza wyświetlana w przypadku przeglądarek, które nie obsługują ramek NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
NOSCRIPT Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany część zastępcza w przypadku, gdy skrypty nie są przez daną przeglądarkę wykonywane NN4, NS6, IE4, IE5
OBJECT align = ialign
ARCHIVE = URL
border = length
CLASSID = URL
CODEBASE = URL
CODETYPE = Content Type
DATA = URL
DECLARE
HEIGHT = Length
hspace = pixels
NAME = CDATA
STANDBY = Text
TABINDEX = Number
TYPE = Content Type
USEMAP = URL
vspace = pixels
WIDTH = Length
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany obiekt NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
OL compact
start = number
type = ol type
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany wykaz numerowany, spis NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
OPTGROUP LABEL = Text
DISABLED
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany   NS6
OPTION DISABLED
LABEL = Text
SELECTED
VALUE = CDATA
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny element umożliwiający dokonanie wyboru NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
P align = left | center | right | justify
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny paragraf NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
PARAM NAME = CDATA
ID = Id
TYPE = Content Type
VALUE = CDATA
VALUETYPE = DAT | REF | OBJECT
Brak określona wartość parametru NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
PRE width = number
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst formatowany NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
Q CITE = URL
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany krótki cytat (w linii) NS6, IE3, IE4, IE5
s Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst przekreślony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SAMP Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany sformatowany tekst przedstawiający przykładowy program, skrypt, itp. NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SCRIPT TYPE = Content Type
CHARSET = Charset
DEFER
language = cdata
SRC = URL
TITLE = Text
Wymagany skrypt NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SELECT DISABLED
MULTIPLE
NAME = CDATA
ONBLUR = Script
ONCHANGE = Script
ONFOCUS = Script
SIZE = Number
TABINDEX = Number
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany element formularza umożliwiający dokonanie wyboru z listy NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SMALL Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany zmniejszenie rozmiaru tekstu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SPAN Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany ogólny zasobnik języka/stylu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
strike Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst przekreślony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
STRONG Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst pogrubiony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
STYLE TYPE = Content Type
MEDIA = MediaDesc
TITLE = Text
Atrybuty międzynarodowe
Wymagany nagłówkowa definicja stylów; umożliwia definiowanie stylów dla wybranych elementów strony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SUB Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany indeks dolny NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
SUP Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany indeks górny NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TABLE align = talign
bgcolor = color
BORDER = Pixels
CELLPADDING = Length
CELLSPACING = Length
FRAME = Tframe
SUMMARY = Text
WIDTH = Length
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tabela NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TBODY ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
CHAR = Charset
CHAROFF = Length
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny część główna tabeli NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TD ABBR = Text
ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
AXIS = CDATA
bgcolor = color
CHAR = Character
CHAROFF = Length
COLSPAN = Number
HEADERS = IDREFS
height = pixels
nowrap
ROWSPAN = Number
SCOPE = Scope
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
width = pixels
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny komórka tabeli NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TEXTAREA COLS = Number
ROWS = Number
ACCESSKEY = Character
DISABLES
NAME = CDATA
ONBLUR = Script
ONCHANGE = Script
ONFOCUS = Script
ONSELECT = Script
READONLY
TABINDEX = Number
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie kilku linii tekstu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TFOOT ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
CHAR = Character
CHAROFF = Length
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny stopka tabeli NS6, IE3, IE4, IE5
TH ABBR = Text
ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
AXIS = CDATA
bgcolor = color
CHAR = Character
CHAROFF = Length
COLSPAN = Number
HEADERS = IDREF
height = pixels
nowrap
ROWSPAN = Number
SCOPE = Scope
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
width = pixels
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny komórka nagłówka tabeli NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
THEAD ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
CHAR = Character
CHAROFF = Length
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny nagłówek tabeli NS6, IE3, IE4, IE5
TITLE Atrybuty międzynarodowe Wymagany tytuł dokumentu NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TR ALIGN = LEFT | CENTER | RIGHT | JUSTIFY | CHAR
bgcolor = color
CHAR = Character
CHAROFF = Length
VALIGN = TOP | MIDDLE | BOTTOM | BASELINE
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Opcjonalny wiersz tabeli NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
TT Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst o stałej szerokości liter NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
u Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany tekst podkreślony NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
UL compact
type = ul style
Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany wykaz nienumerowany, spis NN4, NS6, IE3, IE4, IE5
VAR Atrybuty podstawowe
Atrybuty międzynarodowe
Zdarzenia
Wymagany sformatowany tekst zawierający słowo kluczowe NN4, NS6, IE3, IE4, IE5

Legenda dotycząca przeglądarek

NN4   Netscape Navigator 4.x
NS6 Netscape 6
IE3 Internet Explorer 3.x
IE4 Internet Explorer 4.x
IE5 Internet Explorer 5.x

Atrybuty podstawowe

Atrybuty podstawowe mogą być na ogół dołączane do większości znaczników.

Atrybut Typ danych Opis
CLASS CDATA klasa elementu
ID ID unikalna wartość ID elementu
STYLE Style Sheet określa wygląd elementu
TITLE Text określa tytuł elementu

Atrybuty międzynarodowe

Atrybuty międzynarodowe dotyczą wielu języków używanych w sieci Web. Mogą one być dołączane do wielu znaczników.

Atrybut Typ danych Opis
DIR LTR | RTL kierunek tekstu
LANG Language Code język użyty na stronie

Atrybuty zdarzeń

Atrybuty zdarzeń są związane z operacjami wykonywanymi przy pomocy myszki oraz klawiatury. Mogą one być dołączane do wielu znaczników.

Atrybut Typ danych Opis
ONCLICK Script kliknięcie przyciskiem myszy
ONDBLCLICK Script podwójne kliknięcie przyciskiem myszy
ONKEYDOWN Script wciśnięcie klawisza
ONKEYPRESS Script wciścnięcie i zwolnienie klawisza
ONKEYUP Script zwolnienie klawisza
ONMOUSEDOWN Script wciśnięcie przycisku myszy
ONMOUSEMOVE Script wskaźnik myszy został przesunięty
ONMOUSEOUT Script wskaźnik myszy został odsunięty z elementu
ONMOUSEOVER Script wskaźnik myszy znajduje się nad elementem
ONMOUSEUP Script zwolnienie przycisku myszy

Typy atrybutów

Poniżej znajdują się podstawowe typy atrybutów, tj. CDATA, Text, ID lub Name, Script oraz Language Code.

CDATA oznacza dane znakowe (ang. character data), np. łańcuch tekstowy. Atrybuty powinny znajdować się w podwójnym cydzysłowiu, szczególnie gdy zawierają w sobie odstępy (klawisze spacji).
Przeglądarki mogą ignorować odstępy poprzedzające i kończące znajdujące się w wartościach atrybutu CDATA (np. " wyraz następny " może być interpretowany jako "wyraz następny"), dlatego nie powinno się używać wartości atrybutów z poprzedzającymi oraz kończącymi odstępami.

Text to czytelny łańcuch znaków.

ID and Name to łańcuch znaków zaczynających się literą ([A-Za-z]) i mogący zawierać dowolną ilość liter, cyfr ([0-9]), łączników ("-"), podkreśleń ("_"), dwukropków (":") oraz kropek (".").

Script może być zawartością elementu SCRIPT lub wartością atrybutów zdarzeń. Przeglądarki nie mogą traktować tego elementu jako dane HTML, lecz jako dane dla script engine. Uwzględnianie wielkości liter jest uzależnione od użytego języka skryptu.

Language Code określa język komunikowania się, wymiany informacji między ludźmi. Language code składają się z części głównej oraz mogą zawierać informację o odmianie. Przykład:

language-code = główny-kod ( "-" odmiana )

Poniżej znajdują się przykładowe language code:

- en - angielski
- en-US - wersja U.S. angielskiego
- en-cockney - wersja cockney angielskiego
- pl - polski

Dwie pierwsze litery (główny-kod) są zarezerwowane dla skrótów języków. Mogą one być następujące:

- pl - polski
- fr - francuski
- de - niemiecki
- it - włoski
- nl - duński
- el - grecki
- es - hiszpański
- pt - portugalski
- ar - arabski
- he - hebrajski
- ru - rosyjski
- zh - chiński
- ja - japoński
- hi - hindi
- ur - urdu
- sa - sanskrit

Pozostałe litery (odmiana) oznaczają odmianę danego języka (kodu).

 
do góry ^ 
Jesteś 4456429 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test