Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP / CO TO JEST ASP?
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP » Co to jest ASP?
 

Tworząc skrypty ASP można standardowo korzystać z dwóch języków tj. VBScript oraz JScript. Istnieje również możliwość wykorzystania języka PerlScript w skryptach ASP. Niniejszy opis ASP będzie bazował na języku VBScript.

Active Server Pages posiada sześć wbudowanych obiektów służących do zarządzania aplikacjami Webowymi:

- Application - przechowuje informacje o stanie aplikacji.
- Session - przechowuje informacje dotyczące jednego użytkownika, jest "magazynem" informacji każdego użytkownika odwiedzającego stronę.
- Request - zawiera wszystkie informacje, które są wysyłane z przeglądarki do serwera. Zawiera dane, które zostały wysłane przy użyciu formularza (form).
- Response - wysyła HTML i różne informacje, łącznie z cookies i nagłówki, z powrotem do przeglądarki (klienta).
- Server - zwiększa funkcjonalność Active Server Pages.
- ObjectContext - używany jest do zatwierdzania albo do przerywania transakcji, zarządzanej przez usługi składników, która została zainicjowana przez skrypt umieszczony na stronie ASP

Wyżej wymienione obiekty mogą być użyte w każdym miejscu strony ASP.
Na początku każdego skryptu ASP powinna znaleźć sie linijka:

<% @Language=ScriptingLanguage %>

gdzie ScriptingLanguage to nazwa języka zastosowanego w skrypcie. Może to być np. VBScript, wtedy powinna ona przyjąć postać:

<% @Language=VBScript %>

Oprócz tego wszystkie elementy, które dotyczą zadeklarowanego języka powinny znaleźć się pomiędzy znacznikami <% oraz %>. Do danego pliku ASP można dołączać inne pliki poprzez wpisanie następującej komendy:

<!--#include file="filename"-->

gdzie filename to nazwa innego pliku ASP, np. <!--#include file="samples/code0503.asp"-->. W nazwie pliku można zawrzeć także "../" przed nazwą pliku, co poinformuje, że plik, który chcemy załączyć znajduje się w katalogu wyższego rzędu, np. <!--#include file="../get_me.asp"-->.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456457 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test