Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP / WARUNKI I PĘTLE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP » Warunki i pętle
 

1. Warunek If.

Zdecydowanie najpopularniejszy warunek. Może on przyjąć formę:

If warunek Then instrukcje [Else instrukcje ]

lub bardziej czytelną:

If warunek Then
[instukcje]
[ElseIf warunek n-ty Then
[instrukcje] ]
[Else
[instrukcje] ]
End If

Powyższa instrukcja pozwala na sprawdzenie wielu warunków. Oto przykład, który powinien ułatwić zrozumienie instrukcji If:

If Hour(Now) >= 12 Then Response.Write "Good afternoon!"

Funkcja Hour zwraca bieżącą godzinę, którą określa parametr Now. W przypadku, gdy wynik porównania (wartość jest większa lub równa 12) jest prawdziwy, tzn. zwraca wartość true, wtedy zostanie wyświetlony komunikat "Good afternoon!". Inny przykład:

If Hour(Now) < 12 Then
Response.Write "Good morning!"
ElseIf Hour(Now) >= 18 Then
Response.Write "Good evening!"
Else
Response.Write "Good afternoon!"
End If

W powyższym przykładzie występują dwa porównania oraz Else (tzn. w przeciwnym wypadku), która jest wykonywana w przypadku gdy oba wcześniejsze warunki nie zostaną sprawdzone, tzn. jeśli wartość będzie większa lub równa 12 i mniejsza od 18.

2. Warunek Select Case

Warunek Select Case działa na podobnej zasadzie co warunek If; jednakże, zostaje stworzone wyrażenie w postaci listy warunków. W przypadku większej ilości porównań lepszym rozwiązaniem staje się użycie warunku Select Case. Ogólna składnia wygląda następująco:

Select Case wyrażenie
[Case wartość
[instrukcje] ] ...
[Case Else wartosc
[instrukcje] ]
End Select

A oto przykład wykorzystania:

Select Case Hour(Now)
Case 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Response.Write "Good morning!"
Case 12, 13, 14, 15, 16, 17
Response.Write "Good afternoon!"
Case Else
Response.Write "Good evening!"
End Select

Wszystkie godziny, które określają poranek i popołudnie zostały zawarte w dwóch pierwszych warunkach. W przypadku gdy godzina będzie inna zostanie wykonany warunek Case Else, czyli pokaże się napis "Good evening!".

3. Pętla For ... Next

Jeśli chcesz powtórzyć grupę instrukcji określoną ilość razy, możesz użyć pętli For ... Next. Składnia:

For licznik = start To koniec [ Step krok ]
[instrukcje]
[Exit For]
[instrukcje]
Next

W przykładzie wygląda to następująco:

For i=0 to 5
Response.Write "Witaj świecie!"
Next

Powyższy fragment wyświetla łańcuch "Witaj świecie!" sześć razy (pętla zaczyna się od wartości zero!).

4. Pętla While ... Wend

Jeśli niewiadomo, ile razy powinna zostać wykonana pętla, można użyć pętlę While ... Wend. Składnia wygląda następująco:

While warunek
[instrukcje]
Wend

Zauważyć należy, że warunek jest sprawdzany przed wykonaniem instrukcji znajdujących się wewnątrz pętli. Jeśli warunek nie zostanie spełniony pętla nie wykona się ani razu. Przykład:

i=0
While i <= 5
Response.Write "Witaj świecie!"
i=i+1
Wend

Ręczna inicjalizacja zmiennej i nie jest konieczna (VBScript zrobi to sam); jednakże, w praktyce lepiej jest jeśli wartości zmiennych są ustalane. Instrukcja While ... Wend jest podobna do pętli For ... Next, z tą jednak różnicą, że pętla For ... Next sama inkrementuje wartość. W pętli While ... Wend trzeba to robić samemu (nie wolno o tym zapomnieć!).

5. Pętla Do ... Loop

Pętla Do ... Loop jest bardzo podobna do pętli While ... Wend. Pętla Do ... Loop posiada dwa rodzaje składni. Pierwsza z nich:

Do [{While | Until} warunek ]
[instrukcje]
[Exit Do]
[instrukcje]
Loop

działa identycznie jak pętla While ... Wend. Poniżej została przedstawiona druga możliwość wyglądu pętli Do ... Loop.

Do
[instrukcje]
[Exit Do]
[instrukcje]
Loop [{While | Until} warunek ]

W tym przypadku instrukcje wewnątrz pętli będą wykonane przed sprawdzeniem warunku, tzn. pętla zostanie wykonana co najmniej jeden raz. Przykład:

Do
Response.Write "Witaj świecie!"
i=i+1
Loop Until i > 5

Powyższa pętla spowoduje pojawianie się napisu "Witaj świecie!" do momentu aż wartość i będzie większa od 5. Można również ostatnią linię zapisać w postaci:

Loop While i <= 5

6. Pętla For ... Each

Specjalnym rodzajem pętli jest pętla For ... Each. Pozwala ona wyliczyć wszystkie elementy ze zbioru, który jest grupą elementów tego samego typu. Składnia wygląda następująco:

For Each element In grupa|zbiór
[instrukcje]
[Exit For]
[instrukcje]
Next

Na przykład, wyliczenie wszystkich wartości, które zostały wysłane w formie formularza HTML można przedstawić:

For Each item In Request.Form
Response.Write Request.Form(item)
Next
 
do góry ^ 
Jesteś 4456469 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test