Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP.NET / WSTĘP
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP.NET » Wstęp
 

ASP.NET nie jest następną wersją ASP 3.0, jest to coś nowego i znacznie bardziej rozwinętego. ASP.NET jest zupełnie nową strukturą do budowania (tworzenia) dynamicznych stron WWW (ang. Next Generation Web Applications).

Kompilacja stron ASP.NET

Strony ASP.NET są tworzone w typowych językach, tj. VB, C# itp., które są kompilowane w czasie uruchomienia przez kompilator NGWS.

"Keszowanie" stron

ASP.NET dostarcza efektywną metodę "keszowania" umożliwniającą przechowywanie potrzebnych informacji twórcom stron WWW.

Nowy dostęp do danych.

ASP.NET w pełni bazuje na ADO+, które z kolei wspiera ADO. ADO+ posiada duże wsparcie dla DataShaping.

Powyższy paragraf wyjaśnia programową wyższość ASP.NET jednak z poszanowaniem ASP 3.0

Z poziomu ASP.NET istnieje możliwość dostępu do kontrolek znajdujących się po stronie serwera. ASP.NET udostępnia dość dużą ich ilość. Ich obecność znacznie poprawia funkcjonalność stron. Ważnym elementem jest zdolność po stronie serwera do wykonania (odebrania) zdarzeń, które miały miejsce po stronie klienta i dotyczyły w/w kontrolek.

Serwerowe kontrolki ASP.NET mogą być sklasyfikowane do czterech rodzajów:

1. Intrinsic controls

Te kontrolki tworzą elementy HTML w przeglądarce klienckiej z dodatkową możliwością utrzymania stanu.

2. List controls

Te elementy pozwalają na tworzenie list w przeglądarce klienta (użytkownika).

Przykłady: Kontrolki Repeater, DataList i DataGrid

3. Rich controls

Te kontrolki służą do tworzenia bardziej złożonych i rozbudowanych elementów HTML.
Przykładem może być kontrolka kalendarza.

4. Validation controls

Kontrolki nie widoczne. Umożliwiają poprawne funkcjonowanie strony po stronie klienckiej oraz serwera.

Przykłady: Konrtolka RequiredFieldValidator, CompareValidator, RangeValidator, RegularExpressionValidator

Wszystkie w/w rodzaje kontrolek są dostarczane w postaci prostego kodu HTML do przeglądarki klienckiej i są niezależne od rodzaju przeglądarki.

Rozszerzenia w pliku Global.asax.

Plik Global.asax zawiera wszystkie zdarzenia jakie były w pliku Global.asa (ASP 3.0) oraz dodatkowo zdarzenia Application_BeginRequest i Security_OnAuthenticate.

Obsługa błędów w ASP.NET

Obsługa błędów zostałą bardzo mocno rozbudowana. Na stronach ASP.NET istnieje możliwość definiowania indywidualnych stron opisujących wystąpione błędy dla każdej strony ASP.NET poprzaz użycie poniższej dyrektywy

<%@Page ErrorPage="/errorpages/myerrors.aspx"%>

W powyższym przypadku jeżeli wystąpi błąd dostępu czy wewnętrzny serwera to nastąpi załadowanie strony o nazwie '/errorpages/myerrors.aspx'.

Powyższe informacje są w dość dużym skrócie i omawiają ASP.NET ogólnie. W pozostałych rozdziałach zostaną omówione bardziej szczegółowo poszczególne elementy ASP.NET.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456406 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test