Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP.NET / PLIKI
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP.NET » Pliki
 

1. Czytanie z pliku.

Poniżej znajduje się przykładowy skrypt ASP.NET który pokazuje w jaki sposób i za pomocą jakich obiektów w ASP.NET można odczytać strumien znaków z pliku tekstowego, aby następnie jego zawartość wyświetlić w oknie przeglądarki. W przykłądzie został wykorzystany wbudowany obiekt StreamReader, który umożliwia odczytanie strumienia z pliku tekstowego o podanej nazwie (w przykładzie jest nią plik 'testowy.txt'). Każda odczytana linia z pliku za pomocą metody ReadLine jest wyświetlana w oknie przeglądarki poprzez wywołanie metody Write obiektu Response. Koniec pliku jest sygnalizowany poprzez wartość znakową NULL. Obiekt StreamReader zawiera się w 'system.io', co zmusza do zamieszczenia linii:

<%@ import namespace="system.io" %>

jak to pokazano w przykładzie.

<%@ import namespace="system.io" %>
<html>
<head>
<title>Czytanie z pliku w ASP.NET</title>
</head>
<body>
<%
Dim mojTekst As StreamReader
Dim lancuch As String
mojTekst = File.OpenText("C:\Testowy.txt")
Do
 lancuch = mojTekst.ReadLine()
 Response.Write(lancuch & "<br>")
Loop Until lancuch = Null
mojTekst.Close
%>
</body>
</html>

2. Zapisywanie do pliku.

Piniżej znajduje się przykład jak w prosty sposób można w ASP.NET utworzyć i zapisać w pliku tekstowym informacje. W przykładzie użyty został objekt StreamWriter, który umożliwia zapisanie do pliku tekstowego o podanej nazwie (np. 'testowy.txt') dowolnego strumienia. Plik tworzony jest poprzez użycie metody CreateText. Obiekt StreamWriter zawiera się w 'system.io', dlatego musiała być dołączona linia 1, która informuje o tym kompilator (serwer).

<%@ import namespace="system.io" %>
<html>
<head>
<title>Zapisanie do pliku w ASP.NET</title>
</head>
<body>
<%
Dim mojNotatnik As StreamWriter
mojNotatnik = File.CreateText("C:\Testowy.txt")
mojNotatnik.WriteLine("To jest pierwsza linia, ...")
mojNotatnik.WriteLine("... a to jest druga linia.")
mojNotatnik.Close
Response.Write("Plik tekstowy został utworzony pomyślnie!")
%>
</body>
</html>

Użycie obiektu StreamWriter w łatwy i szybki sposób umożliwiło stworzenie pliku tekstowego oraz zapisanie do niego strumienia znakowego.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456417 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test