Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP.NET / TABLICA ARRAYLISTS
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP.NET » Tablica ArrayLists
 

Często zdaża się sytuacja, że jest potrzeba zmiany rozmiaru tablicy dynamicznie. W ASP można było to rozwiązać w następujący sposób:

Dim tablica()
ReDim tablica(rozmiar)

gdzie rozmiar określa ilość elementów jakie tablica będzie posiadała.

ASP.NET oferuje dodatkowo inny sposób zmiany rozmiaru tablicy poprzez użycie ArrayLists.

ArrayLists pozwala na dynamiczną zmianę wielkości tablicy poprzez dodawanie do niej elementów. Poniższy przykładowy kod demonstruje sposób użycia ArrayLists w ASP.NET

<%
Dim mojaTablica As New ArrayList

mojaTablica.Add("element57")
mojaTablica.Add("element987")
mojaTablica.Add("element3")
mojaTablica.Add("element42")

'wyświetlenie zawartości tablicy

Response.Write("<h2>Zawartość ArrayList:</h2><br>")
For Each element In mojaTablica
  Response.Write(element & "<br>")
Next

'Sortowanie tablicy mojaTablica
mojaTablica.Sort


Response.Write("<h2>Zawartość posortowanej tablicy:</h2><br>")
For Each element In mojaTablica
  Response.Write(element & "<br>")
Next

%>

W momencie wywołania powyższej strony ASP.NET w oknie przeglądarki pojawić się poninna zawartość utworzonej tablicy oraz ponownie zawartość tej samej tablicy z tą jednak różnicą, że jej elementy powinny być posortowane.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456364 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test