Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 ASP.NET / UŻYCIE COOKIES
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » ASP.NET » Użycie cookies
 

Cookies są używane do przechowywania krótkich informacji umożliwiających rozróżnianie użytkowników (klientów) odwiedzających daną stronę WWW. W ASP.NET 'cookies' mogą być tworzone bezpośrednio wykorzystując klasę HttpCookie.

'Cookies' przechowywane po stronie klienta są także używane przez serwer WWW w celu łączenia wywołań z sesjami. 'Cookies' mogą być także użyte w celu przechowywania danych, lecz z pewnymi ograniczeniami, tj.:

- dane są przechowywane po stronie klienckiej i są przesyłane do serwera WWW przy każdym wywołaniu
- przechowywane porcje danych są zależne od przeglądarki, zazwyczaj łączny ich rozmiar nie powinien przekraczać 4096 bajtów.

Poniżej znajduje się przykład użycia 'Cookies' w ASP.NET, wewnątrz którego przechowywane będą informacje na temat imienia i nazwiska osoby odwiedzajacej stronę, pobrane wcześniej z formularza. Sam formularz oraz sposób pobrania danych nie bedą przedstawione. Kolekcja 'cookies' będzie posiadała nazwę dane_uzytkownika, w tym celu należy zadeklarować zmienną Cookie jako klasę HttpCookie. Oto przykład:

Dim Cookie As HttpCookie
Cookie = New HttpCookie("dane_uzytkownika")

Po powyższym zadeklarowaniu kolekcji można teraz utworzyć w niej dwa elementy, tj. Imie i Nazwisko oraz przypisać im odpowiednio wartości Jan i Kowalski, oto przykład:

Cookie.Values.Add("Imie","Jan")
Cookie.Values.Add("Nazwisko","Kowalski")

Na koniec należy jeszcze dodać te elementy do kolekcji 'cookies' poprzez użycie metody AppendCookie:

Response.AppendCookie(Cookie)

Teraz stworzone 'cookies' posiada nazwę dane_uzytkownika i zawiera dwa elementy tj. Imie i Nazwisko.

Należałoby jeszcze odczytać przechowywane dane. Odczyt 'cookies' pokazuje poniższy przykład

Dim Cookie As HttpCookie
Cookie = Request.Cookies("dane_uzytkownika")
 
do góry ^ 
Jesteś 4456404 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test