Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PERL / ZMIENNE SKALARNE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » Perl » Zmienne skalarne
 

Najprostszym rodzajem zmiennych w Perlu są zmienne skalarne. Mogą one przechowywać wartości liczbowe jak i łańcuchy znaków. Dużą zaletą zmiennych w perlu jest to, że są one kompletnie zamienne. Na przykład, instrukcja

$priority = 9;

ustawia wartość zmiennej $priority na 9, ale można także przypisać łańcuch do dokładnie tej samej zmiennej:

$priority = 'high';

Perl także akceptuje liczby jako łańcuchy znakowe, takie jak:

$priority = '9';
$default = '0009';

i może jeszcze sobie poradzić z operacjami arytmetycznymi i nie tylko dość dobrze.

Ogólnie nazwy zmiennych zawierają cyfry, litery i podkreślenia, ale nie mogą zaczynać się cyfrą. Zmienna $_ jest zastrzeżona, ale ona zostanie omówiona później. Poza tym Perl rozpoznaje wielkie i małe litery, więc $a i $A to dwie różne zmienne.

1. Operacje i operatory.

Perl używa wszystkich zwykłych operatorów arytmetycznych języka C

$a = 1 + 2; # dodaj 1 i 2, a wynik zachowaj w zmiennej $a
$a = 3 - 4; # odejmij 4 od 3, a wynik zachowaj w zmiennej $a
$a = 5 * 6; # pomnóż 5 przez 6, a wynik zachowaj w zmiennej $a
$a = 7 / 8; # podziel 7 przez 8 a wynik 0.875 zachowaj w zmiennej $a
$a = 9 ** 10; # podnieś 9 do potęgi 10 i zachowaj w zmiennej $a
$a = 5 % 2; # resztę z dzielenia 5 przez 2 zachowaj w zmiennej $a
++$a; # zwiększ $a o 1 i potem zwróć wartość
$a++; # zwróć wartość $a i potem zwiększ o 1
--$a; # zmniejsz $a o 1 i potem zwróć wartość
$a--; # zwróć wartość $a i potem zmniejsz o 1

zaś w przypadku łańcuchów

$a = $b . $c; # łączy $b i $c i zachowuje to w zmiennej $a
$a = $b x $c; # $b powtarza $c razy i zachowuje to w zmiennej $a

Do przypisania wartości Perl używa

$a = $b; # przypisz $b do $a
$a += $b; # dodaj $b do $a
$a -= $b; # odejmij $b od $a
$a .= $b; # dopisz $b do $a

Linia zawierająca wartość $a=$b robi kopię $b i potem zapisuje ją do $a. Dlatego jeśli zmieni się $b to nie zmieni się $a.

Inne operatory można znaleźć po wpisaniu komendy man perlop (Unix), która wywoła opis wszystkich możliwych operacji.

2. Interpolacja.

Poniższy przykład wyświetli napis koła i kwadraty poprzez wykorzystanie operacji łączenia:

$a = 'koła';
$b = 'kwadraty';
print $a.' i '.$b;

Byłoby ładniej, gdyby użyło się jednego łańcucha w ostatniej linii, ale linia

print '$a i $b';

wyświetli komunikat $a i $b, który nie jest zamierzony. Zamiast tego można użyć podwójnego cudzysłowu w miejsce pojedynczego:

print "$a i $b";

Podwójny cudzysłów wymusza interpolacje kodu, włączając interpretację zmiennych. To rozwiązanie jest lepsze niż pierwsze. Inne kody, które są interpolowane zawierają znaki specjalne takie jak przejście do nowej linii i tabulacja. Kod jest przejściem do nowej linii, a kod to tabulacja.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456455 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test