Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PERL / TABLICE
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » Perl » Tablice
 

Tablice są to elementy zawierające grypy zmiennych skalarnych, np. liczby, łańcuchy. Tablice są tego samego formatu co zmienne skalarne, tyle tylko, że występuje przed nimi symbol @. Instrukcje

@towar = ("telewizor", "radio", "komputer");
@instrumenty = ("pianino", "flet");

przyporządkowują trzy elementy do tablicy @towar oraz dwa elementy do tablicy @instrumenty.
Pierwszy element tablicy jest elementem o numerze 0. Aby móc wybrać np. element ostatni z tablicy @towar (dla przypomnienia ma ona trzy elementy) powinno się wpisać następującą komendę:

$towar[2];

Wartością zwróconą będzie "komputer". Należy zauważyć, że symbol @ zmienił się na $. Jest to związane z tym, że "komputer" jest wartością zmiennej skalarnej.

Właściwości tablic.

Każdej tablicy można przypisać wartości innej tablicy. W poniższym przykładzie

@instrumenty2 = ("trąbka", @instrumenty, "gitara");

tablica @instrumenty2 posiada cztery elementy, tj. "trąbka", "pianino", "flet", "gitara".
Innym sposobem dopisania elementu do tablicy jest wykorzystanie funkcji push(@tablica, zmienna, ...). Przykład:

push(@towar, "magnetowid");

zwiększa rozmiar tablicy o jeden element, dopisując wartość "magnetowid" do tablicy @towar jako ostatniego elementu. Teraz tablica @towar ma postać:

@towar = ("telewizor", "radio", "komputer", "magnetowid");

W celu dopisania większej ilości elementów należy użyć jednej z poniższych komend:

1: push(@towar, "projektor", "kamera");
2: push(@towar, ("projektor", "kamera"));
3: @towarX = "projektor", "kamera";
push(@towar, @towarX);

Tablica @towar posiada teraz 6 elementów i wygląda następująco:

@towar = ("telewizor", "radio", "komputer", "magnetowid", "projektor", "kamera");

Funkcja push(@tablica, ...) zwraca wartość ilości elementów w tablicy @tablica.
Inną wartą omówienia funkcją jest pop(@tablica), która usuwa ostatni element z tablicy @tablica i zwraca jego wartość. Przykład:

$produkt = pop(@towar);

Teraz wartością zmiennej skalarnej $produkt jest "kamera", zaś tablica @towar ma postać:

@towar = ("telewizor", "radio", "komputer", "magnetowid", "projektor");

Jak widać została ona okrojona o jeden, ostatni element, tj. wartość "kamera".
Istnieje także możliwość przypisania wartości tablicy do zmiennej skalarnej. Przykłady:

1: $zmienna=@towar; - $zmienna zawierać będzie wartość liczbową ilości elementów w tablicy @towar
2: $zmienna="@towar"; - $zmienna zawierać będzie wszystkie elementy znajdujące się w tablicy @towar oddzielone spacją

Numer ostatniego elementu możemy otrzymać wpisując komendę

$#nazwa_tablicy

na przykład

$ostatnia = $#towar;

w zmiennej $ostatnia znajdzie się wartość 4 (bo jest 5 elementów). Teraz jeszcze trzeba wypisać wartości zmiennych na ekranie. Robi się to w następujący sposób:

1: print $towar[1]; - wyświetla element numer 1 z tablicy @tablica, jest nim wartość "radio"
2: print @towar; - wyświetla wszystkie elementy tablicy jeden po drugim
3: print "@towar"; - wyświetla wszystkie elementy tablicy @towar i oddziela je wszystkie pojedynczym odstępem (spacją)
4: print @towar.""; - wyświetla wartość odpowiadającą ilości elementów w tablicy @towar, w naszym przypadku będzie to wartość: 5

Na razie na tym zostanie zakończony opis tablic.

 
do góry ^ 
Jesteś 4456465 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test