Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PERL / PLIKI
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » Perl » Pliki
 

Poniżej przedstawiony zostanie program, który wyświetli zawartość pliku moje.txt.

#!/usr/local/bin/perl
#
#
#
#
Program otwierający plik /home/stelmik/moje.txt, odczytujący go,
po czym go wyświetla i na koniec zamyka.
$plik = '/home/stelmik/moje.txt'; # nazwa pliku
open(DANE, $plik); # otwarcie pliku do odczytu
@linie = <DANE>; # przekazanie zawartości pliku do tablicy @linie
close(DANE); # zamknięcie pliku
print @linie; # wyświetla tablica

Użyta funkcja open w programie ma postać ogólną

open(wskaznik_pliku, $nazwa)

Otwiera ona plik do odczytu, określony przez zmienną $nazwa. Wskaznik_pliku jest wskaźnikiem do pliku, umożliwiającym w dalszej części programu dokonywanie operacji na załadowanym pliku. Rozszerzenia sh (systemy Unix, Linux) pełnią bardzo przydatną rolę w lokalizacji plików. Jednak wpisanie wartości '~/moje.txt' do zmiennej $plik nie wywoła pożądanego efektu, gdyż aby nazwa była czytelna należałoby ująć ją w "łamane" nawiasy, tj. < >. Teraz w celu odwołania się do pliku moje.txt, który znajduje się w katalogu domowym można napisać:

$plik = '<~/moje.txt>';

Jest to poprawna, trochę skrócona forma.

Przedstawiony przykład otworzył plik tylko do odczytu. W jaki sposób można coś do niego zapisać? Otóż funkcja open umożliwia:

open(PLIK, $nazwa); # otwarcie pliku do odczytu
open(PLIK, "<$nazwa"); # otwarcie pliku do odczytu również
open(PLIK, ">$nazwa"); # otwarcie pliku do zapisu
open(PLIK, ">>$nazwa"); # otwarcie pliku w celu dokonania zmian (dopisania, itp.)

Aby zapisać jakąś informację w pliku należy wpisać komendę:

print PLIK "Ta linia znajdzie się w tym pliku. ";

Można również używając poniższych komend, otworzyć standardowe wejście (np. klawiatura) lub standardowe wyjście (np. ekran monitora):

open(INFO, '-'); # powoduje otwarcie standardowego wejścia
open(INFO, '>-'); # powoduje otwarcie standardowego wyjścia

Następna linia przykładu, tj.:

@linie = <DANE>;

przyporządkowuje każdą linię pliku do kolejnego elementu tablicy @linie. Gdyby zamiast @linie zostało napisane $linie, wtedy zapisana byłaby tylko jedna linia z pliku.

Funkcja close(wskaznik_pliku) zamyka dostęp do pliku. W przykładzie jest to linia:

close(DANE);
 
do góry ^ 
Jesteś 4456486 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test