Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / OPERATORY
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Operatory
 

1. Operatory arytmetyczne

Operator Typ Rezultat Przykład
+ dodawanie suma wartości $a i $b $a + $b
- odejmowanie różnica wartości $a i $b $a - $b
* mnożenie iloczyn wartości $a i $b $a * $b
/ dzielenie iloraz wartości $a i $b $a / $b
% modulo reszta z dzielenia $a przez $b $a % $b

Przykłady:

$b = 3; $a = ($b++) + 5; // $a jest równe 8, $b jest równe 4
$a = ($b = 3) + 2; // $a jest równe 5, $b jest równe 3
$a = 5; $a += 7; // $a jest równe 12

2. Priorytety operatorów

Poniższa tabelka przedstawia operatory występujące w PHP według ich priorytetu, tj. od najwyższego do najniższego.

Lp. Operator Łączenie operandu
1. !, ~, ++, --, @ prawostronne
2. *, /, % lewostronne
3. +, -, . lewostronne
4. <<, >> lewostronne
5. <, <=, >=, > brak łączenia
6. ==, != brak łączenia
7. & lewostronne
8. ^ lewostronne
9. | lewostronne
10. && lewostronne
11. || lewostronne
12. ? : (jako warunek) lewostronne
13. =, +=, -=, *=, /=, %=, ^=, .=, &=, |= lewostronne
14. And lewostronne
15. Xor lewostronne
16. Or lewostronne
 
do góry ^ 
Jesteś 4456375 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test