Active Server Pages,ActiveServerPages+,ASP,ASP+,aspx,VBScript,IIS,internet,intranet,programming,programowanie,XML,Extensible Markup Language,kurs,opis,HTML,Hypertext Markup Language,JScript,JavaScript,wyszukiwarka,znajdz,instrukcja,Stelmik,Stelmi,free,darmo,zadarmo,free,serwer,server,www,konta,PHP,perl,klient,uslugi,asp,sklep internetowy,sklepy internetowe,e-sklep,esklep,tworzenie stron internetowych,strony internetowe,strony www,tworzenie stron www,strony internetowe,web page,webpage,creating,Krzysztof Stelmach,Krzysztof,Stelmach,www.stelmach.info,www.asp.z.pl
 
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
IP: 3.238.117.130 
 
 PHP / OBSŁUGA FORMULARZY
Szukaj:  
Pon, 22.04.2024r.
KURSY » języki - serwer » PHP » Obsługa formularzy
 

Często zdarza się, że istnieje potrzeba pobrania danych wprowadzonych przez użytkownika na stronie WWW, które później należałoby odczytać po stronie serwera i przechować lub przetworzyć aby następnie wyświetlić je na stronie WWW. Do tego celu zostały stworzone formularze. Umieszczenie samego formularza na stronie WWW nie pozwoli na odczytanie danych wprowadzanych przez użytkowników (klientów). W celu odczytania danych należy posłużyć się czymś więcej, na przykład skryptami PHP. PHP udostępnia specjalne tablice przechowujące dane wysyłane za pomocą formularzy (metody GET i POST). Tablicami tymi są odpowiednio: $HTTP_GET_VARS (wersje 4.1.0 i wyżej: $_GET) oraz $HTTP_POST_VARS (wersje 4.1.0 i wyżej: $_POST).

Przykładowe użycie tablicy $HTTP_GET_VARS:

W jakimś pliku HTML znajduje się formularz w postaci:

<form action="plik.php" method="GET">
<input type="TEXT" name="zmienna" value="5">
</form>

Wysłanie powyższego formularza spowoduje wywołanie strony "plik.php?zmienna=5". W celu odczytania wartości zmiennej zmienna należy posłużyć się tablicą $HTTP_GET_VARS w następujący sposób:

<?php
echo $HTTP_GET_VARS["zmienna"];
?>

powyższa instrukcja PHP spowoduje wyświetlenie się wartości zmiennej zmienna, tj. liczby "5"

Można to zrealizować także w szybszy sposób a mianowicie:

<?php
echo $zmienna;
?>

Użycie tablicy $HTTP_POST_VARS jest identyczne jak w przypadku tablicy $HTTP_GET_VARS.

Przesyłanie danych binarnych - pliki

Przykładowy formularz znajdujący się w pliku HTML:

<form action="plik.php" enctype="multipart/form-data" method="POST">
<input type="FILE" name="plikform">
</form>

Wypełnienie powyższego formularza i przesłanie jego do serwera WWW spowoduje wykonanie się skryptu plik.php. Aby móc pobrać plik przesłany w/w formularzem należy użyć następującego kodu PHP:

<?php
/* sprawdzenie czy plik został przesłany przy pomocy formularza */
if (is_uploaded_file($plikform))
{
  echo ("Tymczasowa nazwa pliku: ".$plikform."\n");
  echo ("Nazwa pliku: ".$plikform_name."\n");
  echo ("Rozmiar pliku: ".$plikform_size."\n");
  echo ("Typ MIME pliku: ".$plikform_type."\n");
  /* przeniesienie pliku z katalogu tymczasowego do katalogu sciezka */
  move_uploaded_file($plikform, "sciezka/$plikform_name");
}
?>
 
do góry ^ 
Jesteś 4456401 odwiedzającym
 
 
Copyright © 2003-2024 Krzysztof Stelmach, Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
System reklamy Test